Terug naar programma

Voorlichtingsavond De Derde Kamer

Fri 21 September 2007
19:00Inschrijven nieuwsbrief

De Derde Kamer is op zoek naar nieuwe kamerleden.
Kom naar de voorlichtingsbijeenkomst en ontdek hoe jij kan bijdragen aan de ontwikkelingssamenwerking. Aanmeldingstermijn was tot 30 december 2006 en dus niet meer mogelijk

Wat is De Derde Kamer?
De Derde Kamer is parlement waar 120 Nederlanders en 30 mensen uit ontwikkelingslanden aan meedoen. Zij hebben een uitgesproken mening over internationale samenwerking. Samen bedenken ze voorstellen om het beleid voor internationale samenwerking te verbeteren en debatteren ze met politici uit de Tweede Kamer. Ook spreken ze in hun eigen stad of dorp met bewoners over hun voorstellen en hun ervaringen in De Derde Kamer en geven ze interviews aan de regionale en lokale pers.

De dertig leden uit ontwikkelingslanden zijn volwaardige leden van De Derde Kamer. Ook functioneren ze als adviseur en klankbord voor de Nederlandse leden. Zo toetst De Derde Kamer haar ideeën aan wat mensen uit ontwikkelingslanden zelf belangrijk vinden.

Wat doet een Derde-Kamerlid?
Alle Derde-Kamerleden werken aan tenminste één voorstel over ontwikkelingssamenwerking. De voorstellen gaan over Nederlands ontwikkelingsbeleid en andere internationale thema’s. Zijn globalisering en vrijhandel goed of is er een ander antwoord op de economische malaise in Afrika? Moet de EU haar landbouwsubsidies beëindigen en op welke manier kan dat het best? Welke rol heeft het bedrijfsleven eigenlijk te spelen in ontwikkelingssamenwerking? De millenniumdoelen van de Verenigde Naties zijn het kader waarbinnen De Derde Kamer werkt.

Daarnaast organiseren alle Derde Kamerleden in hun eigen omgeving een bijeenkomst over ontwikkelingssamenwerking. Zo kunnen ze hun voorstellen en ideeën toetsen en hun eigen netwerk betrekken bij het werk van De Derde Kamer.

Waarom De Derde Kamer?
De Derde Kamer heeft twee doelen. Ten eerste gaan de leden samen sprankelende en vernieuwende voorstellen maken op het gebied van internationale samenwerking. Die voorstellen worden aangeboden aan overheid, politiek en bedrijfsleven. Ten tweede wil De Derde Kamer iedereen betrekken bij ontwikkelingssamenwerking. Het is belangrijk dat Nederlanders geïnformeerd worden en zich een mening vormen over internationale samenwerking. Alleen zo kan het brede draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in stand gehouden worden. De Derde Kamer vormt dus eigenlijk een brug tussen burger en bestuur, een doorgeefluik van ideeën en een platform voor wereldburgers.

www.dederdekamer.org