Vacatures

Vacature Raad van Toezicht Debatpodium Arminius

Rotterdam is een snel veranderende stad waarin nieuwe belangen ontstaan, opvattingen wijzigen of (op)nieuw gevormd moeten worden. Het publieke debat is van groot belang voor het democratische proces en een open samenleving. Een goed debat geeft inzicht in de diverse facetten van een onderwerp, de verschillende belangen en mogelijke oplossingen. Arminius geeft dit debat een podium.

 

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf leden. In verband met de vervanging van één lid zijn wij op zoek naar een nieuw lid met kennis van het culturele veld. Arminius streeft naar een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht waar het gaat om inclusiviteit en toezichthoudende en/of bestuurlijke ervaring. Leden van de Raad van Toezicht hebben een zittingstermijn van 4 jaar met de mogelijkheid tot verlenging met maximaal nog 4 jaar. Toezicht komt 6 tot 8 maal per jaar bijeen voor een reguliere vergadering.

 

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht:

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de bestuurder zijn vastgelegd in een Reglement Raad van Toezicht en een directie reglement. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de verwezenlijking van de doelstellingen van Arminius en het beleid van de bestuurder op de algemene gang van zaken. De Raad van Toezicht staat de bestuurder met raad terzijde, fungeert als klankbord en kan de directeur gevraagd en ongevraagd adviseren.

 

Profiel Cultuur:

Om de taken adequaat te kunnen uitoefenen moet de Raad van Toezicht maatschappelijk breed geïnformeerd en/of betrokken en cultureel divers zijn. Het lid beschikt over een relevant netwerk. Woonachtig zijn in Rotterdam en een bi-culturele achtergrond is een pré

 

Verwachtingen

Elk lid van de Raad van Toezicht:

 • Opereert onafhankelijk, zonder last of ruggespraak
 • Is in staat de bestuurder te adviseren bij de uitoefening van zijn functie
 • Onderscheidt de rol van intern toezichthouder ten opzichte van de rollen van de bestuurder en de werknemers en handelt daarnaar
 • Bewaakt de leidende principes van Arminius en bevraagt de bestuurder op de realisatie daarvan
 • Is in staat de dialoog met de bestuurder te voeren en neemt daarbij ook zelf initiatieven

 

Algemene competenties en overige vereisten leden Raad van Toezicht

Uitgangspunt is onderlinge complementariteit en eenheid van Toezicht.
De algemene competenties zijn:

 • Richting geven en strategisch denken
 • Inspireren, bemoedigen en stimuleren
 • Aanspreken, aangesproken willen worden en willen verantwoorden
 • Zo nodig elkaar de “maat kunnen nemen”
 • Reflecteren en leren met als grondhouding veranderingsbereidheid
 • Hoofdlijnen kunnen onderscheiden
 • Kunnen omgaan met tegengestelde belangen
 • Adviseren en bevragen
 • Netwerken
 • Kunnen samenwerken en functioneren in een collegiaal team
 • Affiniteit met cultuur

 

Samenstelling

Het gaat bij de samenstelling van de Raad van Toezicht van Arminius niet alleen om profielen maar ook om invalshoeken. De Raad van Toezicht is in staat om met betrekking tot deze invalshoeken aandachtspunten te signaleren. Voor Arminius zijn de volgende invalshoeken van belang:

 • Cultuur
 • Politiek en maatschappij in brede zin (en de positie van een debatfunctie daarbinnen)
 • Personeel en Organisatie
 • Financiën
 • Exploitatie & bedrijfsvoering
 • Juridisch
 • Governance

 

Procedure 

Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een motivatie (inclusief cv) te sturen aan mevrouw Brenda Poels, voorzitter RvT Arminius vacature@arminius.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Brenda Poels, via bpoels@poels-organisatieadvies.nl of met Rutger Wolfson, directeur van Arminius, via r.wolfson@arminius.nl

 

Uw reactie ontvangen wij graag voor 20 augustus 2022

 

 

 

 

Amateur of startend Evenementenfotografen

flexibel aantal uur / per direct 

Debatpodium Arminius geeft het debat in Rotterdam een podium. Je kan hier debatten over de meest uiteenlopende onderwerpen bezoeken: maatschappelijke kwesties, lifestyle, wetenschap, Rotterdamse politiek of cultuur. Daarnaast zijn er in Arminius ook lezingen van bekende sprekers (zoals Frans de Waal en Maarten van Rossem), kleine festivals (zoals de Nacht van de Filosofie en Het Rotterdamse Boekenbal), theatervoorstellingen en concerten.

Wij zijn voor al deze evenementen op zoek naar enkele evenementenfotografen, waaronder de programma’s verdeeld kunnen worden.

Werkzaamheden

 • Je legt alle sprekers, het publiek en de sfeer vast met mooie details van het prachtige kerkgebouw op de achtergrond. Per programma werk je meestal 2 uur
 • Bij voorkeur deel je de beste foto’s via social media (tekst voor bij de foto’s ontvang je van collega’s)

Functievereisten

 • Bij voorkeur ben je student fotografie, een goede amateurfotograaf of startend fotograaf
 • Je beschikt over een professionele camera
 • Je beschikt bij voorkeur over de basisvaardigheden van verschillende social media, met name Instagram
 • Bij voorkeur woon je in de buurt van Arminius / in Rotterdam

Competenties

 • Je hebt gevoel voor beeld en weet wat evenementenfotografie inhoudt
 • Je bent bereid op avonden en soms in het weekend te werken, flexibel en collegiaal

Wij bieden

 • een vergoeding van 15 euro per uur
 • een interessante werkomgeving en de mogelijkheid relevante werkervaring en contacten op te doen
 • gratis bezoek aan al onze programma’s

Interesse? Stuur z.s.m. een mailtje naar Judith Bakker (publiciteit@arminius.nu).