Privacy

Privacyverklaring

Persoonsgegevens
Deze verklaring is bedoeld voor de klanten en/of leveranciers van stichting Arminius. Deze verklaring gaat nader in op de wijze waarop stichting Arminius omgaat met de door u verstrekte persoonsgegevens. Een “persoonsgegeven” zegt iets of zou iets kunnen zeggen over een natuurlijk persoon. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naw-gegevens, e-mailadressen, ip-adressen, telefooonnummers.

Stichting Arminius vraagt aandacht voor het feit dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden verzameld en worden gebruikt omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Zonder deze gegevens zou het onmogelijk zijn om u een offerte kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst dient te voldoen, werkzaamheden te verrichten, te factureren, te betalen en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van de overeenkomst is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken. Uw persoonsgegevens worden om die reden aan onze provider van serverruimte verstrekt. Voor een juiste, efficiënte opslag en verwerking wordt gebruikt van een CRM-applicatie. Hierin worden klantgegevens gegevens opgeslagen, deze gegevens worden niet met derden gedeeld.

Account voor tickets
Om tickets te kopen moet u een account in het ticketsysteem Stager aanmaken. De postcode en het huisnummer dat u hier invult, worden geanonimiseerd gedeeld met Rotterdam Festivals. De anonieme gegevens gebruiken we voor verantwoording richting onze subsidiegevers, tevens dragen wij zo bij aan het participatieonderzoek van de hele Rotterdamse culturele sector. Desgewenst kan uw account verwijderd worden. Mail hiervoor naar publiciteit@arminius.nl. Als u een ticket wil kopen zonder uw postcode en huisnummer achter te laten, kunt u een email sturen naar hetzelfde adres. Uitgebreidere informatie over het Culturele Doelgroepenmodel vindt u hier en meer over deze verwerking leest u in de privacy verklaring van Rotterdam Festivals.”

Direct marketing
Omdat wij gebruik maken van een nieuwsbrief mailing dienst, worden bij deze dienst uw naam en mailadres opgeslagen. Deze gegevens worden niet met derden gedeeld. Indien u ons toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een mailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Foto’s
Tijdens evenementen bij Arminius worden foto’s gemaakt. Een selectie daarvan publiceren wij (of onze partner) via social media en arminius.nl of wordt gebruikt als ondersteunend beeldmateriaal voor een soortgelijk evenement. Als hier een foto bijzit die u liever niet online wilt hebben, kunt u een verzoek indienen via publiciteit@arminius.nl om het beeld van de site te halen. Het doel van de publicatie is het tonen van een sfeerimpressie, verslag van het evenement en voor publiciteitsdoeleinden voor een soortgelijk evenement van Arminius.

Cookies
Om uw bezoek aan onze website makkelijker en persoonlijker te maken zetten we cookies in. Met deze cookies kunnen wij en derde partijen, waaronder Google Analytics, informatie verzamelen en internetgedrag binnen onze website volgen. Hiervoor heeft Arminius een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De analytische cookies die gebruikt worden, maken gebruik van geanonimiseerde data: het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd. Daarnaast is de optie ‘gegevens delen’ binnen Google Analytics uitgezet. De privacy van de bezoeker blijft hiermee gewaarborgd. Met de data die Arminius verzamelt kan de website geoptimaliseerd worden, waardoor de gebruikerservaring voor bezoekers wordt verbeterd. Arminius gebruikt gegevens nooit om individuele personen te herleiden en gebruikt geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Facebook Advertentiecookies
Met jouw toestemming gebruiken wij, om advertenties beschikbaar te stellen cookies van Facebook (Facebook Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel). Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou relevante advertenties worden weergegeven. Meer informatie over de cookies van Facebook vind je hier.

Bewaarperiode persoonsgegevens

  • Indien u geen klant bent geworden (of wij niet van u) dan zullen uw persoonsgegevens uiterlijk twaalf maanden na ons laatste contact worden verwijderd.
  • Indien u wel klant bent geworden (of wij van u) dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten
U heeft het recht:

  • uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien en/of te verkrijgen.
  • uw eigen persoonsgegevens te (laten) wijzigen indien daarin onjuistheden staan
  • uw eigen persoonsgegevens te (laten) wissen of het gebruik daarvan laten beperken
  • uw eigen persoonsgegevens door ons aan een ander over te dragen.

Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

Stichting Arminius
Museumpark 3
3015 CB Rotterdam
010-4363800
info@arminius.nl