ANBI

Stichting Arminius is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. 

Doelstelling
Arminius biedt podium aan het publieke debat en organiseert culturele evenementen in Rotterdam. Daarnaast exploiteert Arminius het Rijksmonument om het gebouw voor de toekomst te behouden. 

Hoofdlijnen beleidsplan

Rotterdam is een snel veranderende stad met een diverse bevolking. Een stad waarin nieuwe belangen ontstaan, opvattingen wijzigen of (op)nieuw gevormd moeten worden. Het publieke debat is van groot belang voor het democratische proces en een open samenleving. Een goed debat geeft inzicht in de diverse facetten van een onderwerp, de verschillende belangen en mogelijke oplossingen. 

Onze missie is om de samenleving vooruit te helpen door podium te bieden aan het publieke debat. Arminius signaleert en agendeert maatschappelijke ontwikkelingen op lokaal, nationaal en internationaal niveau. Arminius wil inspireren om samen na te denken over de toekomst die we willen. Voor onszelf, voor Rotterdam, voor Nederland, voor onze planeet. Wij richten ons op iedereen die de samenleving vooruit wil helpen en willen zoveel mogelijk mensen betrekken bij de vragen en uitdagingen waar wij als samenleving voor staan. 

Raad van Toezicht 

Brenda Poels, voorzitter
Tina Rahimy
Bart Gerretsen
Salima Belhaj
Wilbert van Twuijver

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 

RSIN-nummer (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 814481188

Fiscaalnummer: NL814481188B01
Kamer van Koophandel: 24328650

Arminius onderschrijft de governance code cultuur 2019

Financiële verantwoording en verslag van de uitgeoefende activiteiten

 

  • Klik hier voor de ANBI publicatieplicht 2023