Raad van Toezicht

 

Brenda Poels, voorzitter
Tina Rahimy
Bart Gerretsen
Salima Belhaj
Wilbert van Twuijver

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.