Terug naar programma

VIDEO Falend wijkenbeleid? Boekpresentatie: ‘Schoon, heel en werkzaam?’

Thu 11 April 2013
20:00Inschrijven nieuwsbrief

De Nederlandse achterstandswijken zijn de laatste jaren overspoeld met sociale projecten die de leefbaarheid moeten verbeteren. Van straatbarbecues tot burgerbesturen en van gedragscodeprojecten tot de inzet van straatcoaches. De Nederlandse overheid gaf er sinds 2008 miljoenen euro’s aan uit. Maar werken ze ook?

Socioloog Vasco Lub confronteerde de belangrijkste buurtaanpakken met wetenschappelijke inzichten. Het blijkt dat slechts een klein deel van de projecten gebaseerd is op aannames die wetenschappelijk houdbaar zijn. Van het merendeel van de onderzochte beleidsinterventies is het twijfelachtig tot ongeloofwaardig dat zij hun gestelde doelen bereiken. Zo is er geen bewijs dat meer sociale cohesie de sociale controle doet toenemen, wat vragen oproept over de talloze leefbaarheidsinitiatieven rond bewonerscontacten.

Ook het potentieel van ‘burgerkracht’ in lokaal veiligheidsbeleid moet vanuit wetenschappelijk oogpunt worden gerelativeerd. Inspraak van bewoners stuit bijvoorbeeld op allerlei uitvoeringsbezwaren, waarbij het feitelijke effect van de burgerbesturen gering is. Surveillerende buurtwachten blijken dan weer verassend effectief tegen criminaliteit en overlast.

Lub heeft zijn bevindingen opgeschreven in het boek ‘Schoon, heel en werkzaam?’ Hij zal een presentatie geven over de uitkomsten van zijn studie en dieper ingaan over de meerwaarde van wetenschappelijke inzichten bij de totstandkoming van grootstedelijk sociaal beleid. Hij gaat in debat met vertegenwoordigers van wetenschap, bestuur en praktijk.

Met:

  • Vasco Lub – Freelance onderzoeker en socioloog 
  • Prof. Dr. Rene van Swaaningen – Hoogleraar criminologie
  • Marieke Klein – Regiegroep Kenniswerkplaats Leefbare Wijken Rotterdam
  • Marcel Tiel – Opbouwwerker in Kralingen-West
  • Joost van Alkemade – Manager MOVISIE

donderdag 25 april | 20 u

Gratis entree

Deze boekpresentatie is georganiseerd door MOVISIE