Terug naar programma

VIDEO Denkcafé: De doe-het-zelf-maatschappij

Tue 4 February 2014
20:00Inschrijven nieuwsbrief

Sinds de troonrede is het officieel: de participatiesamenleving komt eraan. Burgers moeten meer zelf doen, de overheid trekt zich terug. Hoe pakt dit uit? Hoogleraar samenlevingsopbouw Justus Uitermark bespreekt de voordelen en nadelen van zelforganisatie.

‘Burgerkracht’, ‘eigen kracht’, ‘doe-het-zelf-maatschappij’, ‘de nieuwe overheid’: deze termen duiden op de omschakeling van de klassieke verzorgingsstaat naar de ‘participatiesamenleving’. De overheid doet een stapje terug en mensen worden aangesproken op hun zelfredzaamheid. Burgers gaan zelf bibliotheken en buurthuizen openhouden en hun bejaarde ouders verzorgen. Zorg en welzijn zijn veel beter en efficiënter door burgers te organiseren, zeggen de believers.

Wat is zelforganisatie en welke voor- en nadelen kleven er aan? Justus Uitermark is hoogleraar samenlevingsopbouw op de Erasmus Universiteit. Hij laat met voorbeelden van mierenkolonies, wikipedia en sociale bewegingen zien hoe zelforganisatie werkt. Volgens Uitermark is het zelforganiserend vermogen ongelijk verdeeld over de bevolking. Zo is het bestaan van bewonersorganisaties in een wijk een belangrijke voorwaarde.

Hij gaat in gesprek met mensen die ervaring hebben met bottom-up initiatieven, zoals de Leeszaal Rotterdam West. Wanneer is zelforganisatie een logische oplossing voor de stijgende zorgkosten, en wanneer worden burgers door de overheid aan hun lot overgelaten?

Met:

  • Justus Uitermark – hoogleraar samenlevingsopbouw
  • Jos van der Lans – cultuurpsycholoog en journalist/publicist, onlangs publiceerde hij het boek ‘Sociaal doe-het-zelven’ i.s.m. Pieter Hilhorst
  • Joke van der Zwaard, Maurice Specht – initiatiefnemers van de Leeszaal Rotterdam West
  • Jan Bart de Vreede, voorzitter van de wereldwijde Wikimedia Foundation

De gespreksleiding is in handen van Arie Lengkeek. Het Denkcafé start met een column van Hans van Willigenburg. Verder een naborrel met muziek van ClublePop.

Het Denkcafé is maandelijkse samenwerking van Arminius en SG Erasmus.