Terug naar programma

Verslag debat: Geluk in Rotterdam

Mon 24 September 2007
00:00Inschrijven nieuwsbrief

Geluksprofessor Ruut Veenhoven, wethouder Jantine Kriens en filosofe Liesbeth Levy gingen in debat over het Geluk in Rotterdam.

Ruut Veenhoven, hoogleraar sociologie die al 4 decennia onderzoek doet naar geluk, hield een korte presentatie van onderzoek naar geluk. Hij meent dat je wel degelijk betrouwbare antwoorden kunt krijgen als je aan mensen vraagt of ze gelukkig zijn. Hij koppelt deze antwoorden vervolgens aan allerlei sociaal-economische variabelen. Zo is er tot 10.000 euro per hoofd van de bevolking een sterk verband tussen inkomen en geluk, maar daarboven neemt dit sterk asymptotisch af.

Politieke vertaling hiervan is dat meer welvaart op dit moment nauwelijks gelukkiger maakt. Geluksverhoging ligt in de huidige maatschappij veeleer in de dingen doen die je leuk vindt, die bij je passen.

Regionaal is er nog weinig onderzoek gedaan: de verschillen zijn klein en kunnen voor een groot deel veroorzaakt worden de verschillen in bevolkingsopbouw. Op het platteland is men bijvoorbeeld iets gelukkiger dan in de stad, maar dat zou heel goed veroorzaakt kunnen worden door de grote hoeveelheid mensen in laag-economisch milieu in de stad.

Gemiddeld genomen zijn Rotterdammers niet gelukkiger of ongelukkiger dan de inwoners van de andere grote steden in Nederland. Bepaalde wijken in Rotterdam vertonen onderling wel grote verschillen in het gelukservaren van de bewoners. Zie foto 2. Opmerkelijk echter is dat de autochtone bewoners in achterstandswijken zich redelijk gelukkig wanen terwijl het gemiddelde geluksgevoel in die wijken aan de lage kant ligt. Wat zegt dat over het geluksbevinden van de allochtone bewoners van die wijken?

Wethouder Jantine Kriens vond geluk als uitgangspunt te ideologisch en wilde zich liever bezighouden met de voorwaarden voor geluk.

Meer lezen over geluk:
* World Database of Happiness
www.worlddatabaseofhappiness.eur.nl

*Journal of Happiness Studies
www.springerlink.com