Terug naar programma

Verkiezingsdebat Samenwerkende Bewonersorganisaties Rotterdam

Mon 24 September 2007
17:30Inschrijven nieuwsbrief

Door de tijdelijke sluiting van de Kerkzaal tot begin maart is deze activiteit nu verplaatst naar de Bovenzaal van ARMINIUS.

Aanvang debat: 17.30 – 19.00 uur
Locatie debat: Bovenzaal ARMINIUS (o.v.b).
uiterlijk dinsdag 24 januari is er definitieve
duidelijkheid m.b.t. de exacte locatie!
Warm buffet: 19.00 tot 20.00 uur
Locatie warm buffet: Kerkenraadskamer en Hal ARMINIUS.

Toegang debat: gratis
Aan deelname aan het warm buffet zijn kosten verbonden.

Aanmelden voor het debat kan via info@sbr-rotterdam.nl
Gelieve in uw aanmelding aan te geven of u wel / niet van het warm buffet gebruik wilt maken. Reserveren voor het warm buffet kan tot en met 25 januari a.s.
Noot: het in deze tekst vermelde e-mailadres van het SBR is de juiste, maar kan door een kleine fout in ons systeem niet helemaal naar behoren werken. Kopieert u dan de link in uw emailprogramma. Onze excuses voor de overlast.

DEBAT MET LIJSTREKKERS OVER VEILIGHEID:
Burgers de komende vier jaar aan de macht!?

De Vereniging Samenwerkende Bewonersorganisaties Rotterdam organiseert een debat met de lijsttrekkers van de Rotterdamse politieke partijen onder het motto: Veiligheidsbeleving en de Burger in de komende vier jaar.

Het SBR stelt onder andere dat burgers en hun organisaties heel goed weten wat er in hun buurt of wijk nodig is wanneer het gaat om schoon, heel en veilig; maar dat daar door de politiek en de ambtenarij onvoldoende naar geluisterd wordt. In het debat horen we van de lijsttrekkers welke prioriteiten zij stellen en welke rol voor de burgers zelf is weggelegd. Vervolgens gaan de lijsttrekkers met de zaal in debat

Meer informatie: www.sbr-rotterdam.nl