Terug naar programma

THE DIFFICULTY OF RELIGIOUS TOLERATION lecture by Kwame Anthony Appiah

Fri 21 September 2007
20:00Inschrijven nieuwsbrief

Pierre Bayle Lezing 2006 door Kwame Anthony Appiah
Maandag 18 december 2006
Aanvang: 20.00 uur in Arminius
Voertaal: Engels. Toegang: gratis

The Difficulty of Religious Toleration

De Pierre Bayle Stichting houdt zijn naam in ere door het stimuleren van cultuurfilosofische reflectie in het algemeen en het intellectueel klimaat in Rotterdam in het bijzonder. Dit doet zij onder andere door de tweejaarlijkse Pierre Bayle Lezing te organiseren.

Dit jaar zal de Pierre Bayle Lezing worden gehouden door Kwame Anthony Appiah.
K. Anthony Appiah is Laurance S. Rockefeller University Professor of Philosophy and the University Center for Human Values at Princeton University. Hij is geboren in Londen en groeide op in Ghana. Spraakmakende boeken van Appiah zijn: In My Father’s House: Africa in the Philosophy of Culture, Color Conscious: The Political Morality of Race (with Amy Gutmann), Thinking It Through en The Ethics of Identity. Zijn meest recente werk is: Cosmopolitanism: Ethics in a World of Strangers. Appiahs filosofische werk concentreert zich recent op het liberalisme als politieke traditie met oorsprong in de ethiek.

In zijn Pierre Bayle Lezing 2006 met de titel The Difficulties of Religious Toleration geeft Appiah een scherpe analyse van de problemen die besloten liggen in het idee van een multiculturele samenleving waarin individuen met zeer uiteenlopende religieuze overtuigingen op elkaar zijn aangewezen. Religie is de basis van sociale identiteiten, religie vormt een samenhangend systeem van symbolische betekenissen en geeft aanleiding tot claims die niet op basis van breed gedeelde uitgangspunten kunnen worden gerechtvaardigd.

Appiah put in zijn beschouwingen uit de ervaringen die de Europese geschiedenis rijk is op dit punt: van de invloed van de Islam in Spanje in de vroege middeleeuwen tot en met de Deense Cartoon affaire. Ook is zijn analyse vaak geïnspireerd op zijn eigen kosmopolitische biografie, die hem in afwisselend in London, Ghana, Cambridge en Princeton bracht.

Appiah verdedigt een opvatting van kosmopolitisme, zoals hij die ook bij de vroege Griekse Cynici meent aan te treffen, als de meest adequate houding tegenover de problemen van multiculturele samenlevingen. Hierin krijgen gedeelde humaniteit en culturele verschillen, beide hun plaats.