Terug naar programma

STRONG Mars voor Kinderrechten

Wed 21 November 2018Inschrijven nieuwsbrief

In Nederland zijn jaarlijks meer dan honderdduizend kinderen slachtoffer van mishandeling. Daarom hebben studenten van het Albeda in de afgelopen periode veel Rotterdamse scholen bezocht om voorlichting te geven in het kader van het Project STRONG ( Supporting The Rights Of New Generations).

Daarnaast lopen zij mee met de STRONG Estafettemars Voor Rechten van het Kind.

Om 13:30 vertrekt deze mars vanaf het Rotterdamse Stadhuis, waarvoor wethouder Judith Bokhove (portefeuille Mobiliteit, jeugd en taal) het startschot zal geven. Omstreeks 14:00u arriveert de mars bij Arminius voor een debat met studenten en experts:

Kees van der Burg, directeur-generaal Langdurige Zorg, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Andrea Kolijn, relatiemanager SISA, signaleringssysteem waarin mensen die met kinderen werken melding kunnen maken van misstanden
Reinier Lagerwerf, stafmedewerker Kinderombudsman Rotterdam
Esther Peeters, beleidsadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling afdeling Jeugd. Team Jeugd Bescherming & Veilig.
– Ervaringsdeskundige student

Gespreksleiding: Manu van Kersbergen
Met o.a. surprise live entertainment acts

De STRONG mars en het STRONG debat is een samenwerking van Stichting STERK, Albeda en Arminius.