Terug naar programma

Stop Geweld Tegen Vrouwen Rotterdam

Geweld tegen vrouwen wordt in meer dan negentig procent van de gevallen gepleegd door mannen.Niet alle mannen zijn pleger, maar alle mannen kunnen en moeten wel bijdragen aan het voorkomen van dit geweld.

Sinds de stille tocht in december 2018 naar aanleiding van de moord op onder andere Humeyra is er intensief samengewerkt in Rotterdam in het zoeken naar een antwoord op de vraag: Welke rol kunnen jongens en mannen spelen bij het vóórkomen en voorkómen van geweld tegen vrouwen?

Er zijn het afgelopen jaar meer dan vijftig dialoogtafels georganiseerd, waar is gesproken met honderden mensen, waaronder ervaringsdeskundigen en tal van betrokken organisaties en de gemeente.
Tijdens dit programma worden de bevindingen van die gesprekken gepresenteerd en wordt er gesproken over de plannen om in Rotterdam een einde te maken aan geweld tegen vrouwen.

Met onder andere:

Jens van Tricht, directeur Stichting Emancipator: over mannelijkheid en geweld 
 – Theatervoorstelling MEN(S) door Tim van der Molen: over wat het betekent om een man te zijn

Omstanderinterventieworkshop van Fairspace: wat te doen bij straatintimidatie?

Dit programma wordt georganiseerd: