Terug naar programma

Sociale Agenda: Integratiedebat

Mon 24 September 2007
20:00Inschrijven nieuwsbrief

Aanvang: 20.00 uur
Toegang: gratis

HOE KUNNEN WE EEN GEÏNTEGREERDE SAMENLEVING WORDEN?

Debat in het kader van de Sociale Agenda, een project van de Volkskrant, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en TSS (Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken)

Socioloog Bowen Paulle presenteert zijn visie aan Simon Steen, directeur van de organisatie Verenigde Bijzondere Scholen en schrijfster Yasmine Allas.

Daarna reageert het panel van deze middag: Talja Blokland, Halleh Ghorashi, Anneke van Doorne-Huiskes & Hans Boutellier.

De presentatie deze avond is in handen van Cees Grimbergen.

Op 25 februari kwam dr. dr. Bowen Paulle, aan het woord in het Betoog van de Volkskrant. Paulle promoveerde afgelopen jaar als socioloog aan de Universiteit van Amsterdam op een vergelijking tussen twee ‘zwarte scholen’ in de Bijlmer en the Bronx. Paulle buigt zich over de vraag: Hoe kunnen we een geintegreerde samenleving worden?

Download onderaan de flyer met alle informatie over deze avond en/of het essay van Bowen Paulle.

Meer informatie over het wetenschappelijk panel van deze avond:

Talja Blokland
Prof. Dr. Talja Blokland (1971) is bijzonder hoogleraar Wetenschappelijke grondslagen van het opbouwwerk aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarnaast is zij als senior onderzoeker verbonden aan het onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft, dat zich bezighoudt met wonen, bouwen en de bebouwde omgeving. Blokland studeerde sociologie aan de Erasmus Universiteit en promoveerde in 1998 aan de Universiteit van Amsterdam. Voor haar proefschrift Wat Stadsbewoners Bindt deed ze onderzoek naar de sociale relaties in een achterstandswijk in Rotterdam. Van 1999 tot 2004 maakte ze een studie van de sociale gevolgen van ‘gentrification’ in het dagelijks leven van binnenstadbewoners in New Haven en Rotterdam.

Boeken:
Goeie buren houden zich op d’r eigen: sociale relaties in de grote stad (2005)
Urban bonds: social relations in the inner city (2003)

Hans Boutellier
Prof. Dr. Hans Boutellier (1953) is sinds 2003 algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut in Utrecht dat sociaal-wetenschappelijk onderzoek verricht naar maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast is hij als bijzonder hoogleraar politiestudies verbonden aan de Vrije Universiteit. Boutellier studeerde af als sociaal-psycholoog op het onderwerp ‘Jeugdcriminaliteit en heropvoeding’. Hij heeft zich sindsdien vrijwel onafgebroken beziggehouden met (jeugd)criminaliteit, veiligheid, moraliteit en strafrecht. Hij schreef over deze onderwerpen tal van publicaties, waaronder zijn boek De Veiligheidsutopie.

Boek:
De Veiligheidsutopie; hedendaags onbehagen en verslagen rond misdaad en straf (2002)

Anneke van Doorne-Huiskes
Prof. Dr. Anneke van Doorne-Huiskes (1941), promoveerde aan de Universiteit Utrecht, waar zij ook studeerde, met een dissertatie over Vrouwen en Beroepsparticipatie.
Van 1991 tot 2002 was ze hoogleraar emancipatie onderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Momenteel is zij als hoogleraar sociologie verbonden aan de Universiteit Utrecht, waar zij zich bezighoudt met arbeids- en organisatie vraagstukken. Daarnaast is zij partner van het Onderzoeks- en Adviesbureau VanDoorneHuiskes, voorzitter van het gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek en lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.

Halleh Ghorashi
Prof. dr. Halleh Ghorashi (1962) is bijzonder Hoogleraar Management van Diversiteit en Integratie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zij kwam in 1988 als politiek vluchteling vanuit Iran naar Nederland en begon na een jaar aan de studies Antropologie en later Wijsbegeerte aan de VU. Zij promoveerde in 2001 aan de Radboud Universiteit Nijmegen op het proefschrift Ways to survive, Battles to win. In de afgelopen jaren heeft zij tal van lezingen gehouden en interviews gegeven over integratieproblematiek, diversiteitsvraagstukken, de positie van (migranten en vluchtelingen) vrouwen en diaspora organisaties.

Boek:
Ways to survive, Battles to win: Iranian women exiles in the Netherlands and the United States. (2003)

DE SOCIALE AGENDA
De Sociale Agenda, een project van de Volkskrant, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en het Tijdschrift voor de Sociale Sector (TSS), heeft als doel de beste oplossingen te vinden voor de belangrijkste sociale problemen. Een lijst met zeven sociale vraagstukken is opgesteld door een panel van wetenschappers dat speciaal is samengesteld voor dit project. Het panel baseerde zich op een raadpleging van Volkskrantlezers op het internet.
Vanaf 28 januari publiceert het Betoog zeven zaterdagen achter elkaar artikelen waarin verschillende wetenschappers oplossingen voor de zeven sociale problemen presenteren. Over de artikelen worden, met steun van het Oranjefonds, afzonderlijke openbare hoorzittingen georganiseerd. Het panel van wetenschappers zal de aanwezigen ondervragen over de kosten en baten van de plannen.
Meer info over het project vindt u hier: www.socialeagenda.nl

Een panel van 10 vooraanstaande sociale wetenschappers heeft zich voor ‘de sociale agenda’ de afgelopen maanden gebogen over de vraag wat de grootse sociale problemen van Nederland zijn.

Het Panel bestaat uit:
Prof. Dr. Talja Blokland
Prof. Dr. Joep Bolweg
Prof. Dr. Hans Boutellier
Prof. Dr. Christien Brinkgreve
Mr. Drs. Rutger Claassen
Prof. Dr. Anneke van Doorne-Huiskes
Prof. Dr Halleh Ghorashi
Prof. Dr James Kennedey
Dr. Frank Kalshoven
Prof. Dr. Henriette Maassen van den Brink

Essay_Sociale Agenda_Bowen Paulle
Flyer Sociale Agenda Maart 2006