Terug naar programma

Rotterdams Denkcafé: Hoe te beminnen?

ma 24 juni 2024
field_543cf68e6c5fdPlan je bezoek Inschrijven nieuwsbrief

Iedereen praat over seks en doet en denkt aan seks. Maar wat is seks eigenlijk? Seks is, volgens een wetenschappelijke definitie, een daad waarbij een plezierig, gestaag accumulerend gevoel optreedt in de voortplantingsorganen, totdat het punt van ‘bevrijding’ optreedt.

Maar als je seks zo wetenschappelijk omschrijft blijft er weinig van over. 
In de wetenschap is dan ook het verlangen zoekgeraakt, dus precies
datgene wat seks voor mensen zo interessant maakt. Aan essentiële
vragen over seks gaat de wetenschap voorbij. Wat is bijvoorbeeld het
doel van seks? En wat is goede seks? Dit zijn vragen die
thuishoren in de filosofie. Pas sinds enkele decennia bestaat
‘filosofie van de seksualiteit’ als aparte tak van de wijsbegeerte.
Maar er is bijna geen belangrijke filosoof die zich niet over seks heeft uitgelaten.
 
Machtald Allan (1964) schreef “Hoe te beminnen” een bundel met een tiental filosofen rond dit onderwerp, van Kant, Kierkegaard en Schopenhauer tot Roger Scruton, Ayn Rand en Martha Nussbaum.

Allan studeerde geschiedenis en arabistiek. Ze publiceert in Trouw en Vrij Nederland.

 
Wo 19 december  | 20.00 uur | toegang gratis