Terug naar programma

ROBOT LOVE: Hoger Beroep

Tue 9 October 2018Inschrijven nieuwsbrief

Een bordeelhoudster spant een rechtszaak aan tegen een in haar bordeel functionerende seksrobot. Haar verzoek aan de rechter is een verbod uit te spreken tegen het verder publiceren van informatie over haar bordeel door de seksrobot. De seksrobot heeft informatie op het internet verspreid over een gewelddadige cliënt. De bordeelhoudster vreest toenemende reputatieschade. Eerdere pogingen om de seksrobot te hacken om op die manier de schade te beperken, liepen op niets uit. Een verbod door de rechter is in de ogen van de bordeelhoudster noodzakelijk. Het kort geding diende eerder in Eindhoven.

Vanavond in Arminius het hoger beroep in deze zaak. Dit geënsceneerde proces is openbaar. 
De bordeelhoudster wordt bijgestaan door mr. Merel Dorgelo, advocaat van het kantoor SwitchLegal te Amsterdam. Advocaat van de seksrobot is mr. Hub Dohmen, van het kantoor Dohmen Advocaten te Tilburg. Als rechter treedt op Prof. dr. mr. Evert Stamhuis, hoogleraar Law and Innovation aan de Erasmus School of Law. Dr. Rob van den Hoven van Genderen, directeur van het VU Centre for Law and Internet en managing director van het kantoor SwitchLegal, treedt op als juridisch commentator.

Aansluitend op het hoger beroep is er een nagesprek met ‘tech filosoof’ dr. Merel Noorman (Tilburg Law School,
Tilburg Institute for Law, Technology, and Society),  Ine Gevers (artistiek directeur ROBOT LOVE), de betrokkenen en publiek over de ethische en maatschappelijke dilemma’s die de komst van slimme robots met zich meebrengt.
Gespreksleiding: Chris van der Meulen.

Dit programma is een samenwerking tussen Arminius en ROBOT LOVE. 
Initiator van het proces is prof. mr. dr. Giep Hagoort, hoogleraar Kunst en economie, Universiteit Utrecht/HKU.