Terug naar programma

RKS/NRC debat #2

Tue 16 December 2008
20:00Inschrijven nieuwsbrief

Aanvang: 20.00 uur Toegang: 3,50 Gratis met bon uit NRC Handelsblad Reserveren sterk aanbevolen: 010 433 35 34 (ma t/m vrij 11.00 – 17.00 u) of rks@rks.nl Serie: De stad als laboratorium Wethouders met een missie. De creatieve stad: een creatieve klasse als voorwaarde voor economische groei. Stefan Hulman, de Rotterdamse wethouder van Cultuur, gaat in discussie met Michelle Provoost en Wouter Vanstiphout, programmadirectie WIMBY Hoogvliet; Dominic Schrijer, bestuurder deelgemeente Charlois en Frits Huffnagel, wethouder Financien, Economische Zaken, Luchthaven en ICT in Amsterdam.

Inleider: Arjo Klamer, hoogleraar Economie van kunst en cultuur, EUR. Moderator: Ruben Maes. In 2002 verscheen het boek The Rise of the Creative Class van de Amerikaan Richard Florida. Florida stelt dat de aanwezigheid van een zogenaamde creatieve klasse de voorwaarde vormt voor economische groei van steden.

In 2001 werd duidelijk dat Rotterdam in cultureel opzicht de stad Amsterdam aan het voorbijstreven was, vooral op het gebied van jongerencultuur en creatieve industrie. De stad won aan aantrekkingskracht onder een groep die Rotterdam graag ziet komen: de hogere inkomensgroepen die veel waarde hechten aan een open, veelzijdig en dynamisch woonklimaat.

Een klimaat waar nog iets te ontwikkelen valt, dat nog niet ?af? is, een omgeving waarin een persoonlijke bijdrage nog gezien wordt en meetelt. Ook het Rotterdamse gemeentebestuur is zich bewust van de rol van de creatieve klasse, zelfs zo zeer dat voor de cultuurnota 2005-2008 rijkelijk wordt geput uit het gedachtegoed van Florida. ?Een stad met een brede culturele infrastructuur, waar naast de gevestigde instellingen, ook nieuwe culturele initiatieven een plek krijgen. Een stad, waar aan artistieke ontwikkelingen ruimte wordt geboden en het experiment een plaats krijgt. Een stad waar keuzes in het bestaande aanbod worden gemaakt ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen.

Op deze avond is de vraag aan de orde of het gedachtengoed van Florida interessant is voor de ontwikkeling van Rotterdam en zo ja, in hoeverre het Rotterdamse ontwikkelingsbeleid voldoende afgestemd is op deze inzichten. Wat zijn de lokale succesfactoren en welke factoren hebben een negatieve invloed? Welke concrete inspanningen en ontwikkelingen zien we in de praktijk van Rotterdam en wat leveren die op? En op welke punten wordt deze ontwikkeling juist tegengewerkt? De Stad als Laboratorium: Wethouders met een Missie. Wat drijft jonge wethouders? Welke grootstedelijke vraagstukken zijn hen een doorn in het oog? Dat waren vragen die in de eerste aflevering van de debattenreeks Wethouders met een missie aan de orde kwamen. Vier nieuwe helden uit de lokale politiek gaven afgelopen september hun visie. Uit dit aftrapdebat zijn vijf onderwerpen gedestilleerd die aan bod komen in de komende afleveringen. Steeds is bij een debat ??n van de jonge wethouders aanwezig.

De debatten worden georganiseerd door NRC Handelsblad en de Rotterdamse Kunststichting en staan onder leiding van free lance journalist Ruben Maes. Samen met politici, beleidsmakers en mensen uit de praktijk gaat hij op zoek naar antwoorden op problemen als vertrekkende witte leerlingen, onverbeterlijke criminelen, maar ook bureaucratische spaghetti. Daarbij geldt de stad als een laboratorium waar maatschappelijke ontwikkelingen ineengrijpen en onder een vergrootglas liggen.