‘Designing the Open City’

Wat kunnen architecten en stedenbouwkundigen bijdragen aan de realisatie van een open, inclusieve stad? Op donderdag 25 januari komt de wereldberoemde socioloog Richard Sennett op uitnodiging van de Academie naar Rotterdam. Tijdens deze avond zal hij een pleidooi houden voor de open stad en ingaan op een aantal ontwerpprincipes die aan de basis zouden kunnen liggen van de realisering van dat concept. Sennett zal zodoende een brug slaan tussen zijn sociologische observaties over de hedendaagse stad en het ontwerp als bindend handelingsperspectief. Na zijn lezing gaat Sennett in gesprek met Elma van Boxel, Leeke Reinders, Chris van Langen én de zaal, onder begeleiding van Arie Lengkeek. Bestel hier je ticket!

Ontwerpen aan de open stad

In zijn nieuwe boek ’Building and Dwelling, Ethics for the City’ dat in april 2018 verschijnt, onderzoekt Sennett de moeizame relatie tussen hoe steden worden gebouwd en hoe mensen daarin leven. Op basis van een uitgebreide rondgang door de geschiedenis en over de wereld, constateert hij dat de gesegregeerde en gecontroleerde ‘gesloten stad’ de wereld inmiddels vrijwel volledig in haar greep heeft, met alle gevolgen voor de samenleving van dien. Als alternatief pleit hij voor de ‘open stad’. Een stad waar verschillen niet alleen mogen bestaan, maar burgers hun verschillen ook actief articuleren. Een stad waar je niet alleen samen leeft met je buurman, maar ook met de vreemdeling. Als wezenlijk onderdeel van zijn pleidooi heeft Sennett een aantal ontwerpprincipes ontwikkeld voor de realisatie van de open stad. Ontwerpprincipes die ontwerpers uitdagen om te experimenteren met stedelijke vormen die het mensen gemakkelijker maken om in de hedendaagse stad met de onbekende ander samen te leven. Hij zal tijdens de lezing uitgebreid ingaan op deze ontwerpprincipes.

Bouwen aan de Buurt

De lezing van Richard Sennett vormt de publieke aftrap van het tweejarige ontwerp- en onderzoeksprogramma Bouwen aan de Buurt én de start van de Winterworkshop Designing the Open Neighbourhood. Het onderzoeksproject richt zich in eerste instantie op het in kaart brengen van de maatschappelijke krachten die de open, inclusieve stad vorm en inhoud geven, dan wel ondermijnen. Van daaruit gaat de Academie op zoek naar het architectonisch en stedenbouwkundig ontwerpinstrumentarium dat bij kan dragen aan een inclusieve vorm van hedendaags samenleven.

Bouwen aan de Buurt focust op de buurt als kleinste ruimtelijke ontwerpkorrel waar het ‘samenleven’ plaatsvindt. De zoektocht naar een open, inclusieve stad is universeel, maar tegelijkertijd ook een zeer actuele Rotterdamse opgave; ook Rotterdam heeft zich ontwikkeld tot een gesegregeerde, gesloten stad.

Onze zoektocht gaat van start met de WinterworkshopDesigning the Open Neighbourhood’. Met alle academiestudenten gaan we zelf de buurt in en een aantal door Sennett geïntroduceerde ontwerpprincipes voor de open stad testen in de Afrikaanderwijk.

Partners

Voor dit onderzoek slaat de Academie onder andere de handen ineen met de Veldacademie en AIR.

Richard Sennett

Richard Sennett is hoogleraar Sociologie aan de London School of Economics and Political Science en hoogleraar aan het Department of Sociology van de New York University. Daarnaast werkt hij voor UN Habitat en heeft hij vele spraakmakende boeken gepubliceerd. In zijn werk onderzoekt Sennett hoe individuen en groepen, in sociale en culturele zin, betekenis geven aan de steden waarin ze leven en het werk dat ze doen. In Nederland verwierf hij in eerste instantie bekendheid met meer beschouwende boeken als ‘The Fall of Public Man’ (1977) en ‘The Conscience of the Eye’ (1990). De laatste jaren lijkt zijn toon activistischer geworden. In ‘The Craftsman’ (2008; ‘De Ambachtsman’) en ‘Together’ (2012; ‘Samen’) pleit hij voor de mens als maker van zijn of haar eigen leven en formuleert hij principes voor het handelingsperspectief van de mens. In zijn nieuwste boek ‘Building and Dwelling’, dat in april 2018 zal verschijnen, zet hij die lijn voort en richt hij zich het maken van stad.
Voertaal: Engels

Deze avond wordt georganiseerd door de Rotterdamse Academie van Bouwkunst.