Terug naar programma

Polarisatie: God, wij en zij

Tue 26 November 2019Inschrijven nieuwsbrief

In zijn nieuwjaarstoespraak noemde burgemeester Aboutaleb polarisatie één van de grootste bedreigingen voor de samenleving. Polarisatie treedt vooral op bij onderwerpen als migratie en religie. Noem het woord ‘buitenlanders’ op een verjaardag en de feeststemming is voorbij. Heftige gesprekken ontstaan tussen ‘migrantenknuffelaars’ en zij die het liefst een hek om Europa zetten. En de factor religie doet de gemoederen alleen maar meer oplaaien. Moslims zouden onze westerse christelijk/humanistische cultuur onder druk zetten en christenen op hun beurt zorgen voor polarisatie met scherpe standpunten rondom homoseksualiteit en abortus.
Maar is polariseren niet noodzakelijk om dat wat er leeft in de samenleving naar boven te krijgen via het publieke debat? Zou zonder Denk en Forum voor Democratie de maatschappelijke onvrede tot een (gewelddadige) uitbarsting kunnen leiden? Of leidt polarisatie alleen tot uitvergroting van verschillen en komt het grote grijze midden daardoor te weinig aan het woord? Gespreksleiding: Marc van Dijk.

Daan Roovers
 is Denkers des Vaderlands en voormalig hoofdredacteur van Filosofie Magazine, daanroovers.nl.
Stefan Paas  is Theoloog des Vaderlands en hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen.
Het Nationaal Religiedebat is een samenwerking van ForumC, forumc.nl, dagblad Trouw en Arminius.