Terug naar programma

Pierre Bayle lezing 2011 door L.M. de Rijk

Tue 19 April 2011
20:00Inschrijven nieuwsbrief

De Pierre Bayle Stichting houdt de naam van de 17e eeuwse filosoof Pierre Bayle in ere door het stimuleren van cultureel-filosofische reflectie in Rotterdam en daar- buiten. Dit doet zij onder meer in de vorm van de tweejaarlijkse Pierre Bayle lezing. Op uitnodiging van de Pierre Bayle Stichting houdt de classicus, mediëvist en taalfilosoof L.M. de Rijk (1924) de Pierre Bayle lezing 2011 met de titel: 

Kritisch denken en onze hang naar de vaste grond.

Veel controversiële discussies in de maatschappij worden vertroebeld door wederzijds onbegrip. L.M. de Rijk probeert in zijn lezing door een nuchtere analyse van sleutelbegrippen helderheid te scheppen. Hij vertrekt vanuit een typisch filosofische vraag: hoe krijgen we betrouwbare kennis van de werkelijkheid buiten ons? De Rijk bespreekt die vraag vervolgens aan de hand van de tegenstelling tussen rede en intuïtie, de grondslag van de moraal en van de vrije wil tegenover het reductionisme van de neurowetenschappen.

Donderdag 19 mei 2011 | 20:00 uur | toegang gratis

L.M. de Rijk

De classicus-taalfilosoof L.M. de Rijk (1924), Leids emeritus hoogleraar wijsbegeerte, is gespecialiseerd in de geschiedenis van de wijsbegeerte, met name voor de antieke en middeleeuwse perioden. Hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en was van 1956 tot 1991 lid van de PvdA-fractie van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. L.M. de Rijk (1924) schreef Religie, normen, waarden. Een kritische blik op een maatschappelijk debat (2006; 2de druk 2008) en Geloven en weten (2010).

Meer informatie over deze lezing kunt u vinden op www.pierrebayle.nl