Terug naar programma

Opvoeden, hoe van kinderen volwassenen te maken?

Thu 15 February 2018


Inschrijven nieuwsbrief

Hoe moeten kinderen tegenwoordig opgevoed worden? Dagelijks worden zij door sociale media en het Jeugdjournaal bijgepraat over oorlog, crisis en klimaat. In plaats van hen met hun rug naar de wereld groot te brengen of ze alleen maar toe te rusten met ‘vaardigheden voor de arbeidsmarkt’, moeten we ons volgens filosoof Daan Roovers toeleggen op ‘algemene vorming, om ze voor te bereiden op een samenleving die er nog níét is en waarvan niemand weet hoe die zal zijn’. Roovers (www.daanroovers.nl) schreef het spraakmakende essay Mensen maken, nieuwe licht op opvoeden.

Er zijn veel verschillende visies op hoe je kinderen het beste opvoed tot volwassenen. Sporten zou goed zijn voor het karakter. Anderen leggen de nadruk op kunst en cultuur en weer anderen zijn voorstander van democratische vorming zoals bezoeken aan de Tweede Kamer of discussies over democratie op school. Erno Eskens is hoofd van de Internationale School van de Wijsbegeerte (www.isvw.nl) en organiseert veel cursussen en conferenties over opvoeding. Hij zal een overzicht geven van al deze opvoedwijzen en de voor- en nadelen bespreken.

Kai Pattipilohy is directeur van het bureau voor maatschappelijk ontwikkeling Diversion (www.diversion.nl). Zij schreef recent een artikel waarin zij pleit dat leraren hun neutrale positie moet opgeven en actief democratische principes moeten overbrengen op hun leerlingen.

Gespreksleiding: Geert MaarseClublepop draait stichtelijke plaatjes en Atta de Tolk geeft een rapsamenvatting.

p
Deze avond is live op de homepage van Arminius te volgen. Dit Denkcafé wordt georganiseerd door Arminius.