Terug naar programma

Opgefokte Taal: Judith Butler over spreekkoren en haatzaaien

Fri 21 September 2007Inschrijven nieuwsbrief

Onlangs werd AJAX-voetballer Perez veroordeeld tot 12.500 euro boete voor het uitschelden van een official voor “kankerneger”. Ondanks de vrijheid van meningsuiting zijn er dus bepaalde woorden die als zo kwetsend worden ervaren dat zij strafbaar worden gesteld. De vraag is echter of het verbieden van woorden zinvol is.

De Amerikaanse filosofe Judith Butler doet onderzoek naar taal en identiteit en stelt in “Opgefokte taal” dat zulke verboden alleen maar tot extra aandacht leiden voor de “taalhandelingen” die ermee bestreden worden. Maar hoe dan wel te reageren op dit soort uitingen, die toch zeer kwetsend kunnen zijn?

In een interview met dr. Niels Helsloot, vertaler van Opgefokte taal, wordt ingegaan op de controversiële filosofie van Judith Butler. Zij is begonnen als feministische filosofe die sexuele identiteiten radicaal ter discussie stelde. Van haar boek “Genderturbulentie” zijn wereldwijd meer dan 100.000 exemplaren verkocht. De laatste jaren richt haar onderzoek zich op discriminatie in bredere zin. Maar ze keert zich nog net zo overtuigd tegen inkapseling door taal, … en niet alleen tegen politiek incorrecte, maar ook tegen hypercorrecte taal.