Terug naar programma

Op zoek naar een goed einde met Bert Keizer

di 12 maart 2019Inschrijven nieuwsbrief

 

Dood gaan we allemaal en we kunnen er niet voor oefenen. Alleen al in Nederland zullen er komend jaar ongeveer 150.000 mensen overlijden. De  hedendaagse ziekenhuisgeneeskunde speelt daarin een belangrijke rol, omdat veel mensen nu eenmaal hun laatste adem uitblazen in een ziekenhuis.

Stervenden en nabestaanden zijn massaal onbekend met waar je mee te maken krijgt op het moment dat de dood zich aandient. We vermijden liever het gesprek hierover.
Ook artsen weten niet hoe je ‘goed’ dood gaat. Zij doen onderzoek en blijven zo lang en goed mogelijk doorbehandelen. Vaak tegen beter weten in.
Hoe maak je ruimte voor de dood? Waar gaat behandeling over in troost? Hoe kun je op je eigen manier sterven? En hoe maak je dat bespreekbaar?

Meer dan 250 internationale zorgprofessionals praten hier vanaf morgen drie dagen met elkaar over op een groot congres in de Doelen. De Erasmus Universiteit en Arminius brengen dat debat vanavond al naar het centrum van de stad met filosoof en specialist ouderengeneeskunde Bert Keizer . Volgens Keizer is je voorbereiden en enigszins weerbaar maken voor als het einde komt – van jezelf of van een naaste –  iets dat onze aandacht verdient. In zijn betoog pleit hij voor een minder angstige, meer nuchtere benadering van het meest onontkoombare en ingrijpende aspect van ons leven: de dood.

Aansluitend een gesprek over sterven in de 21e eeuw met o.a. Judith Rietjens (Universitair hoofddocent afd. Maatschappelijke Gezondheidszorg Erasmus MC) ),Lia van Zuylen (internist-oncoloog Erasmus MC), Guus Sluiter (directeur Nederlands Uitvaart Museum Tot zover) en het publiek, o.l.v. moderator Geert Maarse.

Bert Keizer is schrijver, columnist, filosoof en arts bij de Levenseindekliniek. Hij houdt zich al jaren bezig met ethische kwesties over ouder worden, sterven en een waardig levenseinde.

Georganiseerd door Erasmus Universiteit Rotterdam en Arminius i.s.m. ERASMUS MC.