Terug naar programma

Nutslezing Prof. Dr. G.A.M. Groot

Mon 19 March 2012
20:00Inschrijven nieuwsbrief

Nutslezing van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen door Prof. Dr. G.A.M. Groot, schrijver, filosoof en hoogleraar Filosofie en literatuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen geeft een lezing met als titel ‘Het belang van naïviteit’.

de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen

Aan het einde van de 18e eeuw leefden de idealen van de Verlichting, waaraan het Nut zijn ontstaan dankt. De oprichters beoogden het “volk te verheffen” door beter onderwijs, door het lezen te bevorderen, door het houden van lezingen, door het aanzetten tot sparen. Zo kwamen in de loop der jaren Nutsscholen tot stand en werd
onderwijzend personeel opgeleid aan Nutsacademies. Nutsbibliotheken leenden boeken uit, een Nutsspaarbank ontstond en de volksuniversiteiten van nu danken hun ontstaan aan het Nut. De meeste van deze door het Nut begonnen instellingen zijn in grotere instituten opgegaan of leven zelfstandig voort. Vele departementen zijn inmiddels verdwenen.

Het Departement Rotterdam verstrekt bijdragen in Rotterdam in het bijzonder op het terrein van onderwijs. Enkele jaren geleden is in Rotterdam de jaarlijkse Nutslezing in ere hersteld. Aan een voortreffelijke spreker wordt gevraagd een actueel maatschappelijk onderwerp in drie kwartier naar voren te brengen. De lezing wordt later in een klein boekje gedrukt en aan geïnteresseerden toegezonden.

Naar aanleiding van deze lezing verscheen op 20 februari 2011 een artikel in het NRC handelsblad met als titel ‘Alle Nederlanders, behalve ik, zijn ongelukkig en hufterig’.