Terug naar programma

Nutslezing: Henk Oosterling

Tue 5 February 2013
17:00Inschrijven nieuwsbrief

Dr. Henk Oosterling, universitair docent Filosofie van Mens en Cultuur aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Erasmus Universiteit Rotterdam, draagt op maandag 4 februari 2012 de jaarlijkse Nutslezing van het Rotterdamse departement van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen voor.

De lezing is getiteld ‘Het nut van het Nut in de 21e-eeuwse netwerksamenleving’.

Henk Oosterling (1952) is de universitair hoofddocent aan de Faculteit der Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam waar hij sinds 1985 doceert. Zijn onderzoek beweegt zich op de snijvlakken van filosofie, kunst en politiek met een nadruk op emancipatoire praktijken. In 1996 krijgt hij de Erasmus Onderzoeksprijs. Hij is directeur van het Centrum voor Filosofie & Kunst (CFK), secretaris van het Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Interculturele Filosofie en voorzitter van de Dutch Aesthetics Federation. Naast vele artikelen en een twintigtal geredigeerde bundels verschenen van zijn hand De opstand van het lichaam (1989), Door schijn bewogen (1996), Radicale middelmatgheid (2000), Intermedialiteit (2002) en Woorden als daden (2009). In 2008 ontvangt hij van de stand Rotterdam de Laurenspenning voor zijn buiten-academische activiteiten.

De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen is in 1784 opgericht ter ‘verbetering van het burger- en schoolwezen’. In de eeuwen erna heeft het Rotterdamse departement talrijke initiatieven ondernemen op het terrein van onderwijs en volksontwikkeling. De Maatschappij organiseert jaarlijks de Nutslezing.

maandag 4 februari | 17:00 – 19:00 u | entree gratis