Terug naar programma

Nooit meer een vaste baan

Thu 19 January 2017



Inschrijven nieuwsbrief

Denkcafeé 2017-1-19 : Is flexibilisering een goede of een slechte zaak? from arminius on Vimeo.

 In Nederland is het aantal tijdelijke werknemers, zzp-ers, oproep- en uitzendkrachten sterk gestegen tot nu zo’n drie miljoen. Gecombineerd met een sterke verlaging van de ontslagvergoedingen heeft Nederland momenteel een van de meest geflexibiliseerde arbeidsmarkten van Europa. Werkgevers stellen dat dit nodig is om snel te reageren op de grillige economie en concurrentie uit de lage-lonen landen aan te gaan. Daarnaast genieten veel flexwerkers van hun vrijheid. Maar flexibilisering leidt ook tot onzekerheid en stress: bij voedselbanken zijn zzp-ers geen uitzondering. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat juist de zwakkere groepen in de samenleving hieronder lijden.
Is flexibilisering een goede of een slechte zaak? Waarom is flexibilisering in Nederland zo sterk? Moeten de nadelen worden opgevangen met een basisinkomen?
Met
  • Fabian Dekker, Arbeidssocioloog Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Linda Voortman, Tweede Kamerlid GroenLinks
  • Maurice Rojers, adjunct-directeur Algemene Bond van Uitzendondernemingen
  • Mahir Alkaya, kandidaat Tweede Kamer lid SP
Met een column van Tara Lewis. Gespreksleiding: Geert Maarse. Cluplepop draait flexibele vinylplaatjes.
Deze avond is live op de homepage van Arminius te volgen. Dit Denkcafé wordt georganiseerd door Arminius.