Terug naar programma

Nieuwjaarsontmoeting met Paul Verhoeven

ma 24 juni 2024
field_543cf68e6c5fdPlan je bezoek Inschrijven nieuwsbrief

Wat kerken maar moeilijk lukt, kreeg filmmaker Paul Verhoeven wel voor elkaar. Paul Verhoeven vestigde met zijn boek ‘Jezus van Nazaret’ ook buiten de kerk de aandacht op de historische Jezus; in het onlangs verschenen boek ‘Een mens vol van Geest Jezus in woord en beeld’ onder redactie van de remonstrantse predikanten Johan Goud en Bert Dicou, handelt het over Jezus zoals hij nu wordt ervaren: Welke Jezus-beelden in de kunst van vroeger en nu, in de literatuur en in de popcultuur zijn aansprekend?

Op zaterdag 10 januari  wordt er een brug geslagen tussen heden en verleden. Dan treedt Paul Verhoeven in gesprek met remonstrantse theologen over Jezus: Wie was hij en wie is hij? De antwoorden op deze vragen zijn soms met allerlei taboes omgeven. Niet alles kan zomaar gezegd worden over Jezus. Er zal vrijmoedig gesproken worden over Jezus. Want daarin lijken Paul Verhoeven en de remonstranten misschien wel een beetje op elkaar.

Zaterdag 10 januari / 14.00 – 16.00 /

Opgave vooraf is verplicht via info@remonstranten.org of 030 2316970

Programma:

– Dr. Bert Dicou in gesprek met Paul Verhoeven

– Forumdiscussie met dr. Tjaard Barnard, prof.dr. Marius van Leeuwen, prof.dr. Johan Goud en ds Sabine du Croo de Jongh.

De organisatie is in handen van de  Landelijke Remonstranten