Terug naar programma

‘Links is niet woke’ – Susan Neiman in debat met Bas Heijne

di 2 mei 2023
20:00Inschrijven nieuwsbrief


Programmamaker

Marianne Klerk
Meer informatie


Dit programma is uitverkocht. Er is geen wachtlijst voor tickets.

 

This program is in English, scroll down for more information. 

Volgens filosoof Susan Neiman is ‘woke(isme)’ in strijd met de basisprincipes van links gedachtegoed. In haar nieuwe essay Links is niet woke schrijft zij over hoe ‘woke’ mensen in hokjes stopt. Het identiteitsdenken in sociale en linkse bewegingen reduceert mensen volgens Neiman tot hun etniciteit of gender. Dat leidt volgens haar tot ’tribalisme’, het idee dat je je alleen maar verbonden kunt voelen met mensen uit je eigen groep. Neiman stelt daar de idealen van de Verlichting en het universalisme: mensenrechten en solidariteit ongeacht de verschillen in afkomst, gender en etniciteit, tegenover. Ze roept op elkaar niet te bestrijden, maar juist samen voor gemeenschappelijke universele waarden op te komen.

Auteur Bas Heijne trekt heel andere conclusies als hij de idealen uit de Verlichting tegen het licht houdt. Volgens hem bestaat ‘woke’ niet als beweging maar wordt de term door radicaal-rechts gebruikt om links gedachtegoed weg te zetten als een gevaarlijke ideologie en om niet in te hoeven gaan op kritiek van activisten. Het woke-spook kan volgens hem worden ingezet tegen alles waar je te lui voor bent om over na te denken. “Tegen alles wat je oproept om je blik anders te richten, tegen alles wat verandering en inspanning vergt.”

Onder leiding van journalist en programmamaker Marianne Klerk gaan Neiman en Heijne in debat.

Voertaal: Engels

Susan Neiman groeide op als Joods meisje in het Zuiden van de Verenigde Staten. Ze brak wereldwijd door met haar boeken Het kwaad in het moderne denken en Morele helderheid. Andere bekende titels van haar hand zijn Waarom zou je volwassen worden, Verzet en rede in tijden van nepnieuws en Wat we van de Duitsers kunnen leren. Neiman is directeur van het Einstein Forum in Potsdam en woont in Berlijn. Ze studeerde filosofie aan Harvard en in Berlijn en ze was hoogleraar filosofie aan de universiteiten van Yale en Tel Aviv. In 2014 ontving ze de prestigieuze Spinozalens.

Bas Heijne is de auteur van essays als Onredelijkheid, Moeten wij van elkaar houden, Onbehagen, Wereldverbeteraars en Mens/onmens. In 2017 kreeg hij de P.C. Hooft-prijs voor zijn gehele oeuvre. In zijn column voor NRC Handelsblad schreef hij over het ‘woke-spook’.

Marianne Klerk is maatschappijhistoricus. Zij onderzoekt de stad en de inwoners die haar maken. Ze promoveerde aan de Erasmus Universiteit waarna ze vertrok naar de University of Oxford. Nu maakt ze programma’s, publiceert over stadscultuur, is senior lecturer aan Erasmus University College en fellow bij Debatpodium Arminius.

Dit programma wordt georganiseerd door Debatpodium Arminius i.s.m. Donner.

In English:
According to philosopher Susan Neiman, ‘woke(ism)’ contradicts the basic tenets of leftist thought. In her new essay Left Is Not Woke, she writes about how she believes ‘woke’ is incompatible with leftist ideals. Identity thinking in social and left-wing movements reduces people to their ethnicity or gender, according to Neiman. According to her, this leads to “tribalism,” the idea that you can only feel connected to people in your own group. Neiman contrasts the ideals of the Enlightenment and universalism: human rights and solidarity regardless of differences in origin, gender and ethnicity. She calls for not fighting each other, but rather standing up together for common universal values.

Author Bas Heijne draws different conclusions when he contrasts the ideals of the Enlightenment. According to him, “woke” does not exist as a movement, but is coined by the radical right to discredit leftist ideas. He suggests that the ‘woke specter’ can be used against everything you are too lazy to think about. “Against anything that calls for a different perspective, against anything that requires change and effort.”

Led by journalist and historian Marianne Klerk, Neiman and Heijne will engage in a debate.

Susan Neiman

Bas Heijne