Terug naar programma

Lezing: Jan Loorbach

Fri 18 October 2013
20:00Inschrijven nieuwsbrief

Democratie is niet de meest effectieve bestuursvorm voor een staat; we kiezen ervoor om een andere reden, namelijk omdat het de enige staatsinrichting is die toevertrouwing van macht aan het gezag deugdelijk legitimeert en controleert.

De controle vindt niet alleen plaats in de volksvertegenwoordiging (parlement, gemeenteraad), maar ook door middel van onafhankelijke rechtspraak: de burger kan van een onafhankelijke rechter een uitspraak krijgen over zijn betwisting van de juistheid van toepassing van overheidsmacht in zijn individuele geval. Deze toetsing van overheidsmacht is dus een elementaire bouwsteen van ons democratisch model. De onafhankelijke advocaat is als bewaker van de gepaste uitoefening van overheidsmacht net zo belangrijk als de onafhankelijke rechter.

Ik sta voor … Onafhankelijke advocatuur, voorwaarde voor de rechtsstaat. 

Jan Loorbach, oud-deken van de orde van advocaten, ex-basketballer en maatschappelijk actief in Rotterdam (Boijmans, De Doelen, Rotterdam Topsport).

16 november | 20 u | gratis entree

 

Deze avond wordt georganiseerd door de Remonstrantse Gemeente.