Terug naar programma

Kennisbijeenkomst Leefbaarheid en Veiligheid

Thu 22 November 2018Inschrijven nieuwsbrief

Op gebied van leefbaarheid en veiligheid heeft Rotterdam misschien wel de grootste verandering doorgemaakt van heel Nederland, het sentiment rondom de stad is omgeslagen van negatief naar positief. Betrokkenheid van de burger is hierin essentieel geweest in ontelbare projecten. Onder aan deze pagina staan acht bijzondere projecten. Deze en tal van andere succesvolle initiatieven op het gebied van leefbaarheid en veiligheid worden op deze kennisbijeenkomst belicht en besproken. Naast de uitwisseling van kennis en ervaringen voor de deelnemers, zal het Ministerie van Binnenlandse Zaken de resultaten gebruiken voor bepaling van het nieuwe beleid rondom lokale democratie.

Bent u betrokken bij een project in uw wijk of dorp over leefbaarheid of veiligheid? Dan is de middag voor u: in kleine groepen spreekt u met andere burgers en ambtenaren hoe projecten verder gebracht kunnen worden. Er is plaats voor maximaal 100 deelnemers.

De middag is als volgt opgezet:

13:00 welkom en korte presentatie voorbeeldprojecten, bedoeld om deelnemers te helpen een keuze voor de workshop te maken
13:30 workshop 1: in kleine groepen wisselen deelnemers ervaringen en tips uit.
14:30 pauze
15:00 workshop 2: in kleine groepen wisselen deelnemers ervaringen en tips uit, er kan uiteraard gewisseld worden van workshop
16:15 plenaire presentatie van de resultaten
16:45 afsluitend woord van Radboud Engbersen, senior onderzoeker Movisie
17:00 borrel

VOORBEELDPROJECTEN:

1) Buurtpreventie Gorinchem Oost
voorbeeldprojectleiders: Mike Ammenou en Vincent Kokke 
Surveillanten letten niet alleen op veiligheid, maar ook op leefbaarheid in al zijn vormen.
https://www.jso.nl/verhalen/buurtpreventie-plus-ogen-oren/?doing_wp_cron=1531402364.7371079921722412109375

2) BART!
voorbeeldprojectleider: Erwin Rouwenhorst
Gemeente Den Haag brengt diverse digitale communicatiemiddelen bij elkaar zodat bewoners, gemeente en politie de buurt beter veiliger maken. Dit ook met oog op landelijke invoering, zodat bijvoorbeeld naast 112 burgers ook via Whatapp kunnen alarmeren.
https://ccv-secondant.nl/platform/article/met-bart-werken-aan-een-veilige-buurt/

3) Buurt Bestuurt
voorbeeldprojectleider: Hans Hoekman 
Bewoners stellen een lijst met drie punten op die ze in buurt willen verbeteren waarbij zelfredzaamheid voorop staat. Succesformule die al in op meer dan 60 plekken in Rotterdam werkt en ook in de rest van Nederland steeds vaker wordt toegepast.
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/buurt-bestuurt/

4) Mooi Mooi Middelland
voorbeeldprojectleider: Nico Haasbroek
Groot experiment met buurtbudget van 7 miljoen in de Rotterdamse wijk Middelland.
http://www.mooimooiermiddelland.nl/

5) Spaanse Polder
voorbeeldprojectleider: Leen Dekker
In samenwerking met bedrijven en burgers het criminele karakter van de Industrieterrein De Spaanse Polder aanpakken
http://www.bvspaansepolder.nl/2015-04-08-11-43-52/ons-team

6) Wollefoppengroen
voorbeeldprojectleider: Frenk Walkenbach
Buurtbewoners geven zelf vorm aan braakliggend stuk terrein.
http://www.wollefoppengroen.nl/

7) Oost Pact Door
voorbeeldprojectleiders: Jeanette Nieuwenhuizen en Joost Krop
Oost Pact Door in Schiedam-Oost brengt informatie over alle buurtinitatieven samen en communiceert altijd met als afzender ‘de wijk’, waardoor het wijkgevoel wordt gestimuleerd.
https://www.oostpactdoor.nl/

8) Wel-Zijn in de Afrikaanderwijk Rotterdam
voorbeeldprojectleider: Jelle van der Molen
In Rotterdam zijn, net als  in andere steden, veel buurthuizen opgeheven. Degene die nog bestaan worden beheerd door welzijnsorganisaties als het Rotterdamse Humanitas. In de nieuwe opzet beheren bewoners de buurthuis steeds meer zelf. Vanuit de welzijnsopdracht worden steeds vaker leefbaarheids- en veiligheidsaspecten opgepikt, zoals buurtvaders of de organisatie van allerlei ontmoetingen waardoor de sociale cohesie wordt verbeterd.
http://www.stichtinghumanitas.nl/home/wel-zijn/ 

 

Dagvoorzitter: Elisabeth van den Hoogen. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het blad Binnenlands Bestuur en het Nederlands Gesprek Centrum in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Toegang gratis, wel aanmelden via hans.kennepohl@isvw.nl onder vermelding van uw betrokkenheid bij leefbaarheid en veiligheid.