Terug naar programma

Kappen met kolen & Nederland mijn vaderland?

Tue 8 December 2015Inschrijven nieuwsbrief

Nederland mijn vaderland?
Waarom snappen wij nog steeds niet dat Özdil óók een Nederlandse naam is? Dit is de centrale vraag die historicus Zihni Özdil stelt in zijn pas verschenen boek Nederland mijn vaderland‘.​ Nederland heeft ‘de ander’ altijd getolereerd, maar niet geaccepteerd. Dat staat haaks op gelijkheid. Ook ‘de ander’ weigert te erkennen dat hij een Nederlander is. Het resultaat is een land waarin mensen langs elkaar heen leven. Maar het maatschappelijk besef ervan blijft uit, stelt Özdil. Hij onderzoekt in zijn boek wat de historische wortels van de Nederlandse uitsluiting zijn. Zonder ‘autochtoon’ of ‘allochtoon’ te sparen haalt hij genadeloos uit naar onze ingebakken afkeer van diversiteit en vermenging. Zihni Özdil spreekt hierover in DRAAD.

Kappen met kolen?
2015 wordt, zoals het er nu voorstaat, het warmste jaar ooit. En dat is, volgens steeds meer weerdiensten en klimaatonderzoekers bijna in zijn geheel toe te schrijven aan de opwarming van de aarde door de mens. Hoogste tijd dus  om nu eindelijk echt het roer om te gooien, aldus de Rotterdamse hoogleraar Jan Rotmans. Samen met 63 collega-hoogleraren luidde hij de noodklok en riep het kabinet met klem op de elf kolencentrales die nog actief zijn in Nederland te sluiten. Waarom dat nodig is, wat de inzet is op de klimaattop in Parijs en wat er volgens Rotmans nog meer moet gebeuren om de klimaatcrisis te stoppen, daarover gaat hij graag in gesprek met vriend en vijand!

Dat gemeenteraadslid Arno Bonte van Groen Links blij is met de oproep van de hoogleraren zal niemand verbazen. Bonte licht zijn motie Kappen met kolen! toe, waarin hij het stadsbestuur oproept de vijf kolencentrales op de Maasvlakte te sluiten. Wat zijn hiervan de economische gevolgen en wat zijn de alternatieven? Hierover een debat met o.a. Samuel Schampers (raadslid D66),  Jeroen van der Lee (Partij voor de Dieren), George van Gent (oud-raadslid VVD) en Tom Weerdmeester (SP).

Met een column van Rachid Benhammou. gespreksleiding Francisco van Jole

DRAAD wordt georganiseerd door Arminius en LOKAAL.