Terug naar programma

Is verslaving een ziekte?

Sat 23 April 2016Inschrijven nieuwsbrief

Verslaving wordt steeds vaker gezien als een ziekte, waarbij veranderd functioneren van de hersenen kan leiden tot minder controle over het gebruik. Toch zijn er ook andere manieren waarop er naar verslaving gekeken wordt. De manier waarop we verslaving zien, heeft grote gevolgen voor hoe de maatschappij kijkt naar de verslaafde mens.

We gaan deze avond onder andere hierover in debat met Wim van den Brink en Geert Dom, beiden professor in de verslavingszorg en Jim van Os, professor in de psychiatrie. In het panel zullen zitten, Jolande Bastiaans, hoofdredacteur van het verslavingsmagazine LEF, Ben van de Wetering, directeur Opleiding & Onderzoek Antes en Hans de Jager, ervaringsdeskundige.  Met tussendoor Erik Jan Harmens die stukken voorleest uit zijn nieuwe boek “Hallo Muur”. En dit alles onder leiding van gastheer Martijn van Calmthout.

Reserveer je kaartje op: www.isverslavingeenziekte.com. (let op: u ontvangt geen bevestiging)
Vragen? Stuur een mail naar: verslavingziekte@gmail.com

Dit programma wordt georganiseerd door www.isverslavingeenziekte.com.