Terug naar programma

Inspiratie voor een alerte democratie – lezing door Manu Claeys

zo 8 oktober 2023
14:00Inschrijven nieuwsbrief


Programmamaker

Sanne Poot
Meer informatie


Debatpodium Arminius · Luister terug: Inspiratie voor een alerte democratie – door Manu Claeys

Benieuwd naar de presentatie van Manu Claeys? Mail programmamaker Sanne Poot voor meer informatie. 

Hoe organiseer je je tegen betwiste plannen? In Antwerpen lukte het burgers om samen met het Antwerpse gemeentebestuur plannen voor een enorme brug om te buigen en alsnog te werken aan de bereikbaarheid en de leefbaarheid in hun stad.

Voorzitter van de Antwerpse burgerbeweging stRaten-generaal Manu Claeys vertelt op verzoek van Rotterdamse burgerinitiatieven in Arminius over hoe zij te werk gingen. Na zijn inspiratielezing praten we door met onder anderen de Rotterdamse ombudsman Marianne van den Anker en schrijver Arjen van Veelen. Ook zijn er vertegenwoordigers van verschillende Rotterdamse bewonersinitiatieven. Hoe organiseren zij zich in de stad? En wat is dat dan precies, een ‘alerte democratie’?

Dit is een programma van Debatpodium Arminius in samenwerking met onder anderen Rotterdam Natuurlijk!, Recht op de Stad, De Esch Oeververbinding en het vfonds.

‘Voor de machthebbers in Rotterdam was het bombardement een kans om hun ideeën uit te voeren, zonder hinder van bewoners’.
Arjen van Veelen in ‘Rotterdam, een ode aan efficiency’, hoofdstuk 11

Manu Claeys is activist en schrijver. Sinds 1999 staat hij aan de basis van het Vlaamse stRaten-generaal, een burgerbeweging zonder vast ledenbestand. De besluitvorming bij bouwprojecten met een grote impact op de leefkwaliteit in Antwerpen, was reden tot oprichting van de beweging. StRaten-generaal groeide uit tot een regionale open organisatie die zich vooral in Vlaanderen inspirerend en ondersteunend inzet op het gebied van burgerparticipatie.
Foto: Jef van Eynde

Arjen van Veelen is schrijver van onder meer de boeken Rotterdam. Een ode aan inefficiëntie, Aantekeningen over het verplaatsen van obelisken en Amerikanen lopen niet. Hij werkte als docent Grieks en Latijn in Rotterdam en als Amerika-correspondent. Hij schrijft essays en columns voor o.a. NRC en De Correspondent.

Marianne van den Anker vervult sinds 1 maart 2022 de rol van ombudsvrouw voor Rotterdam en omstreken. Ze is de stem voor inwoners en ondernemers die vastlopen bij de gemeente. Als luis in de pels gaat ze de strijd aan tegen de lokettenjungle, bureaucratische hindernissen en systeemgeweld. Voor haar is het vanzelfsprekend dat de menselijke maat centraal moet staan, hoewel ze beseft dat dit geen eenvoudige opgave is. Het versterken van het vertrouwen in de overheid is een grote drijfveer voor Marianne en vormt de rode draad in haar carrière. Haar missie is om de leefwereld te verenigen met het systeem en op die manier de wereld een stukje beter te maken, met liefdevolle confrontaties als haar middel.

Diederik van der Mast is medeoprichter en voorzitter van Stichting Rotterdam Natuurlijk! In die hoedanigheid komt hij op voor een kwalitatief gezonde en volhoudbare leefomgeving, waarbij uitgangspunten zijn: een transparante, controleerbare overheid en draagvlak door inspraak en samenwerking.

Foto: Peter van Geest