Terug naar programma

Herman van Rompuy en Herman Tjeenk Willink: wat kan de politiek?

Wed 9 October 2019Inschrijven nieuwsbrief

Herman van Rompuy schrijft in Anti-Memoires niet over de vele spannende momenten uit zijn imposante politieke carrière, maar geeft de lessen die hij geleerd heeft. Adviezen voor een levenshouding in onzekere tijden, maar uiteraard ook over Europa, dat volgens hem “een kuur nodig heeft om angst om te zetten in hoop”. Herman Tjeenk Willink waarschuwt in Groter denken, kleiner doen voor de sluipende ondermijning van onze democratische rechtsorde in de afgelopen decennia, waarin de overheid als een bedrijf werd beschouwd, dienstbaar aan de economische groei via de marktsector. Van Rompuy en Tjeenk Willink gaan onder leiding van Clairy Polak in gesprek over deze onderwerpen en over elkaars boek.

Herman van Rompuy was voorzitter van de Europese Raad en in deze zin de eerste ‘president van Europa’. Hij was premier van België en Minister van Begroting en staat te boek als een atypische bescheiden ambtsdrager. Hij weigerde in 2009 het voorzitterschap van de Europese Raad, totdat alle andere 26 EU-regeringsleiders wilden dat hij het werd en hij niet langer ‘nee’ kon zeggen.

Herman Tjeenk Willink verwierf in de loop der jaren als voorzitter van de Eerste Kamer en als vicepresident van de Raad van State de positie van boven de partijen staande adviseur van de regering. Hij was meermalen informateur van Nederlandse kabinetten, de laatste keer in 2017, bij de totstandkoming van het kabinet Rutte III. Sinds 2012 is Tjeenk Willink minister van Staat.

DJ Okkie draait politieke plaatjes. Boekhandel Maximus zal een boekverkoop verzorgen.

Dit Denkcafé is een samenwerking van deBuren, Vlaams-Nederlands Huis voor cultuur en debat en Arminius.