Terug naar programma

Hechting en hypermobiliteit

Mon 6 February 2017Inschrijven nieuwsbrief

Prof. dr. Marli Huijer is Denker des Vaderlands en bijzonder hoogleraar publieksfilosofie aan de Faculteit der Wijsbegeerte, Erasmus Universiteit Rotterdam. Huijers onderzoek richt zich op de filosofie van mens en cultuur. Vooral de vraag hoe mensen tot ordeningen komen houdt haar bezig. Hoe ordenen we de tijd? Hoe richten technieken en apparaten de publieke ruimte in? Hoe disciplineren we onszelf en elkaar tot gedrag dat het mogelijk maakt om vreedzaam samen te leven? Huijer beweegt steeds heen en weer tussen de academische filosofie en de publieksfilosofie.

Zij schreef o.a. Achterblijven (2016), Discipline (2013) en Ritme (2011). In 2015 verscheen ook het interviewboek Het leven is niet leuk als je je mond houdt.

 

Aanmelden via de website van Nutslezing

Dit programma wordt georganiseerd door Departement Rotterdam van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Eind 1784 werd in de Republiek der Verenigde Nederlanden een circulaire verspreid die de ontvangers vroeg toe te treden tot een genootschap dat de ‘verbetering van de burger- en schoolwezen’ beoogde. De nog bestaande maatschappij tot Nut van ’t Algemeen werd toen geboren. Na Amsterdam en Bodegraven volgde de oprichting van het departement Rotterdam op 24 augustus 1785 in de stads-Doelen. Het departement heeft talrijke initiatieven ondernomen op het terrein van onderwijs (scholen, Nutsacademie, Volksuniversiteit) en volksontwikkeling (leesbibliotheek, spaarbank), om enkele voorbeelden te geven. De instellingen zijn meestal een eigen leven gaan leiden, zodat het departement thans initiatieven steunt op het gebied van onderwijs en van volksontwikkeling.