Terug naar programma

Frits van Oostrom over Jan van Brederode

Thu 19 October 2017Inschrijven nieuwsbrief

Rond 1372 werd op het kasteel Santpoort Jan van Brederode geboren in de beste omstandigheden. Een kleine veertig jaar later sneuvelde hij roemloos, als ridderlijke huurling. Frits van Oostrom heeft in Nobel streven: Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van ridder Jan van Brederode zijn geschiedenis en heel de rijke wereld daaromheen, virtuoos gereconstrueerd en vervat in een meeslepend verhaal.
0
Hoe Jan tot tweemaal toe met een gigantisch Hollands leger de Zuiderzee overstak voor oorlog tegen Friesland. Hoe hij naar Ierland reisde om in een onderaardse grot het helse vagevuur van Sint Patricius te voelen. Zijn jaren in het klooster, waarin hij een sprankelende Middelnederlandse tekst schreef. Zijn pogingen om de gigantische erfenis van zijn echtgenote te verwerven, en hoe hij daarvoor zelfs deze Johanna uit haar eigen klooster ontvoerde… En hoe zijn naam door heel Europa roemrucht zou worden tot in Parijs, waar men college gaf over zijn geval, en tot aan de Engelse koning Henry V.
0
Frits van Oostrom is universiteitshoogleraar Nederlandse Letterkunde van de Middeleeuwen. Hij was president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, voorzitter van de commissie die de Canon van Nederland ontwierp en winnaar van de AKO Literatuurprijs en de Spinozaprijs.
0
Eerder verschenen van zijn hand Het woord van eerMaerlants wereld en het tweeluik Stemmen op schrift en Wereld in woorden.
0
Over eerder werk:
‘Niet alleen een geleerde van formaat, maar ook een schrijver die een publiek kan vinden en boeien.’
NRC HANDELSBLAD

‘Van Oostrom weet die verre 14de eeuw naar de 21ste eeuw te halen.’
DE VOLKSKRANT *****
 0
Dit programma wordt georganiseerd door boekhandel Donner en Arminius