Terug naar programma

Erasmus Politicus: Symposium

ma 24 juni 2024
field_543cf68e6c5fdPlan je bezoek Inschrijven nieuwsbrief

Het Erasmus Center for Early Modern Studies organiseert van 13 t/m 15 november een internationaal symposium over Erasmus als politiek denker. Erasmus kennen we vooral als schrijver van Lof der Zotheid, als voorvechter van tolerantie en als katholieke theoloog die tegen wil en dank botste met Luther en de protestanten. Minder bekend en minder bestudeerd zijn Erasmus opvattingen over politiek, over democratie en monarchie, over de rol van burgers en overheden in een staat.

Toch schrijft Erasmus ook over deze onderwerpen uitvoerig in zijn enorme oeuvre. Aan bod komen vragen als:  Wat is politiek denken rond 1500? Wat zijn de grenzen van de politieke filosofie? Hoe dacht Erasmus over Europa en zijn regenten? Wat was zijn houding tegenover de Turken en de islam? Welke bestuurlijke adviezen gaf hij de jonge Karel V? Werd Erasmus beïnvloed door de Realpolitiker Machiavelli?

 Internationale wetenschappers die hun sporen als kenners van Erasmus en zijn gedachtegoed hebben verdiend, komen drie dagen naar Rotterdam om over de politieke Erasmus van gedachten te wisselen. Hun bijdragen en ideeën zullen nieuw licht werpen op een onderbelicht aspect in het rijke gedachtegoed van Rotterdams beroemdste burger.

Met:  Wiep van Bunge • Jeanine DeLandtsheer • Robert von Friedeburg • Jan van Herwaarden • Elisabeth Kloosterhuis • Jill Kraye • Nicolette Mout • Paul Rahe • Silvana Seidel Menchi • Han van Ruler • Erika Rummel • James Tracy • Hans Trapman

 Voor het complete programma gaat u naar www.erasmus.org