Terug naar programma

Eenmalige bijdrage BankGiroLoterij

ma 24 juni 2024
field_543cf68e6c5fdPlan je bezoek Inschrijven nieuwsbrief

Op donderdag 11 februari jongstleden vond de jaarlijkse bijeenkomst van de BankGiroLoterij plaats in het Museum van Speelklok tot Pierement te Utrecht. Op dit feestelijke Goed Geld Gala werd bekendgemaakt dat Arminius een bedrag van € 500.000 ontvangt uit de afdracht van 2009 voor de restauratie.

De BankGiroLoterij schrijft in het jaarverslag 2009: “Arminius is gevestigd in een rijksmonument, Rotterdams enige Jugendstilkerk en is daarmee een lichtend voorbeeld van herdefiniëring van religieus erfgoed. Het bijzondere Remonstrantse kerkgebouw is dringend aan restauratie toe. Hiervoor ontvangt Arminius steun van het Rijk, de Gemeente Rotterdam en werft zeer actief fondsen. Met de bijdrage van de loterij wordt het laatste gat in de begroting gedicht voor de restauratie van het casco. Het monumentale kerkgebouw blijft daardoor behouden en de functie als cultuurpodium voor een breed publiek van uiteenlopende maatschappelijke stromingen gewaarborgd.”

Aannemer Koninklijke Woudenberg is de opdracht vergund voor Fase 2. Dat betreft de voorgenomen grootschalige werkzaamheden van de gevel aan het Museumpark, gevel Westersingel zijde, inclusief de toren en alle bijbehorende dakdelen en de renovatie van de entreehal.

Fase 2 wordt naast de BankGiroLoterij eveneens financieel ondersteund door onderstaande donateurs, sponsors en subsidiënten:

Gemeente Rotterdam
G.Ph. Verhagen–Stichting
Maatschappij van Welstand
Prins Bernhard Cultuurfonds
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Stichting Organisatie van Effectenhandelaren te Rotterdam
Stichting Bevordering van Volkskracht
Ted Schutten Fonds
Van Leeuwen van Lignac Stichting
Alle donateurs van Actie Steunpilaar