Terug naar programma

Dit debat is uitgesteld | Minimumjeugdloon: ja of nee?

Wed 20 May 2015Inschrijven nieuwsbrief

Een 18-jarige mag in Nederland stemmen en een auto rijden, maar verdient vaak maar de helft van het minimumloon en kan daarmee niet financieel op eigen benen staan. In België en Duitsland verdienen deze jongeren al wel een volwassen loon van ongeveer 1500 euro per maand. Jongerenbeweging Young & United komt daarom hiertegen in actie. “Onzin!”, zeggen verschillende werkgevers- en ondernemersorganisaties. “Afschaffen van het minimumjeugdloon leidt binnen de kortste keren tot een verdubbeling van de jeugdwerkeloosheid en dat moeten we niet willen! Het is goed dat jongeren wat minder verdienen en daardoor snel werkervaring kunnen opdoen.” In Rotterdam, een stad met veel jonge inwoners, willen GroenLinks, NIDA, SP, PvdA en PvdD dat de gemeente Rotterdam bij het rijk gaat pleiten voor het afschaffen van het minimumjeugdloon.

Een gesprek met voor- en tegenstanders onder leiding van Geert Maarse.

Let op: Dit debat is tot nader order uitgesteld.