Terug naar programma

Debatworkshops, van spel naar samenleving

Thu 20 September 2007Inschrijven nieuwsbrief

In een serie van vier workshops worden deelnemers aan de hand van een viertal basisvaardigheden uit het debat: argumenteren, presenteren, luisteren en analyseren, wegwijs gemaakt in debat methodes.

Aan de hand van gebeurtenissen en situaties uit het dagelijkse leven en met een kritische maatschappelijke blik wordt niet alleen de brug geslagen naar het uiten van meningen in belangrijke maatschappelijke kwesties, maar wordt het discussiëren van alledaagse aangelegenheden of het presenteren van jezelf in groepsverband behandeld. De centrale vraag is hoe eenieder de immer sterke technieken uit het debat tot zijn voordeel kan wenden in het dagelijkse leven.

Elke workshop bedraagt twee uur. Tijdens het eerste deel worden de technieken uit het debat behandeld en geoefend en krijgen de deelnemers de kans om zichzelf op het scherpst van de snede te begeven tijdens talrijke oefeningen om deze technieken te gebruiken.

In het tweede deel van de workshop trainen de deelnemers zichzelf op het gebruiken van deze technieken in dagelijkse situaties. Deze technieken uit het debat zijn handige toepassingen om in het dagelijkse leven nieuwe of vernieuwende invalshoeken te vinden, breder analytisch na te denken en standpunten te veranderen.

De data zijn
12 maart
26 maart
9 april
23 april

Entree:15 euro.
Aanvang: 19.30 – 21.30
Reserveren: info@arminius.nu