Terug naar programma

Debatworkshops met wereldkampioen Sharon Kroes

Thu 20 September 2007
19:30Inschrijven nieuwsbrief

Het Debat, van spel naar samenleving.
Hoe iedereen het debat kan inzetten.

In een serie van vier op zichzelf staande workshops worden deelnemers aan de hand van een viertal basisvaardigheden uit het debat: argumenteren, presenteren, luisteren en analyseren, door wereldkampioen debatteren Sharon Kroes wegwijs gemaakt in debat methodes.

Aan de hand van gebeurtenissen en situaties uit het dagelijkse leven en met een kritische maatschappelijke blik wordt niet alleen de brug geslagen naar het uiten van meningen in belangrijke maatschappelijke kwesties, maar wordt het discussiëren van alledaagse aangelegenheden of het presenteren van jezelf in groepsverband behandeld. De centrale vraag is hoe eenieder de immer sterke technieken uit het debat tot zijn voordeel kan wenden in het dagelijkse leven.

Elke workshop bedraagt twee uur. Tijdens het eerste deel worden de technieken uit het debat behandeld en geoefend en krijgen de deelnemers de kans om zichzelf op het scherpst van de snede te begeven tijdens talrijke oefeningen om deze technieken te gebruiken.

In het tweede deel van de workshop trainen de deelnemers zichzelf op het gebruiken van deze technieken in dagelijkse situaties. Deze technieken uit het debat zijn handige toepassingen om in het dagelijkse leven nieuwe of vernieuwende invalshoeken te vinden, breder analytisch na te denken en standpunten te veranderen.

data 12 en 26 maart, 9 en 23 april | 19.30 – 21.30 uur | Entree € 15,00 | Reserveren: debat@arminius.nu |