Terug naar programma

Debat "RADICALISERING" o.l.v. Prem Radhakishun

Wed 19 September 2007
14:00Inschrijven nieuwsbrief

De moorden op Theo van Gogh en op Pim Fortuyn vormden het trieste bewijs, dat ingrijpende maatregelen tegen radicalisering nodig zijn. Op dat moment werd nog eens extra duidelijk, hoe een relatief klein aantal mensen een gevaar kan betekenen voor de gehele samenleving.

Radicalisering, extremisme en uiteindelijk terrorisme dreigden de inwoners van de stad in vijandige groepen te verdelen. Wantrouwen tussen burgers staat de participatie in de weg en leidt er toe, dat mensen vervreemden van de stad waarin ze wonen.

Radicalisering wordt vaak gelijkgesteld aan moslim-radicalisering: de radicale opvattingen en gedragingen van mensen die vinden dat ze zich daarvoor mogen beroepen op de islam. Maar er zijn ook individuen en groepen die vanuit geheel andere overtuigingen radicaliseren. Denk bijvoorbeeld aan extreem-rechts, of aan radicaal dierenrecht-activisme.

Radicalisering is in de laatste jaren gedefinieerd, maar bestaat al veel langer, in allerlei denkbare vormen.

Radicalisering is gericht op het opleggen van politieke of godsdienstige opvattingen aan anderen. De Nederlandse overheid definieert dit proces als volgt:
Het proces van radicalisering is de groeiende bereidheid tot het nastreven of ondersteunen van diep ingrijpende veranderingen in de samenleving.
Het gaat daarbij om veranderingen die een bedreiging vormen voor de democratische rechtsorde.
Hierbij worden vaak ook ondemocratische middelen ingezet, zoals geweldsmiddelen.

Prem Radhakishun leidt deze debatmiddag die is georganiseerd door “Rotterdam Veilig”. Hoe roep je radicalisering een halt toe? Waar liggen de oorzaken? Wat is de rol van de gemeente daarin? Is het allemaal niet overdreven bangmakerij, waar de politiek wel bij vaart? Discussieer mee!