Terug naar programma

Debat Lof der Zachtheid: Democratie in de Geest van Erasmus

Mon 24 September 2007
20:00Inschrijven nieuwsbrief

Aanvang: 20.00 uur
Toegang: gratis
Reserveren: info@huisvanerasmus.nl

Het Huis van Erasmus organiseert dit debat m.m.v.:
Dick Pels, Ruud Lubbers, Monica den Boer en Rotterdams logo-burgemeester Wim van Sluis
Publieksdiscussie o.l.v. Bert van Meggelen, directeur van Maatwerk, bureau voor culturele planologie.

Lof der Zachtheid: Democratie in de Geest van Erasmus.
Leidraad voor dit debat is het essay van socioloog en publicist Dick Pels Zachte krachten verenigt u.. Tijdens dit debat verdedigt Pels zijn stelling dat de problemen van onze maatschappij met meer effect te lijf kunnen worden gegaan met een zogenaamde ‘zachte aanpak’ dan met de verharding die onze samenleving de afgelopen jaren heeft gekenmerkt. Oud-premier Ruud Lubbers, loco-burgemeester van Rotterdam Wim van Sluis en Monica den Boer, VU-hoogleraar ‘Internationalisering van de politiefunctie’, participeren in dit debat. Verder vertegenwoordigers van politieke partijen en maatschappelijke organisaties.

Dit evenement maakt onderdeel uit van de debattenreeks In de voetsporen van Erasmus.

Zachte krachten verenigt u
In zijn essay Zachte krachten verenigt u (uit zijn recente boek Een zwak voor Nederland) constateert Dick Pels een verruwing van het publieke debat, politieke zeden en omgangsvormen in de samenleving. In reactie op fundamentalisme en terrorisme lijken provoceren, kwetsen en beledigen de nieuwe normen geworden in het publieke debat. Pels betoogt dat wij met deze opstelling ons hebben laten gijzelen door het fundamentalisme en dogma’s van christendom, islam, de economische globalisering, de sterke staat en de antiterroristische oorlog. In een open, vrijzinnige en kosmopolitische cultuur zou ‘softie’ een geuzentitel moeten zijn. Pels pleit dan ook voor een rehabilitatie van de zachte krachten. Hiermee treedt hij in de voetsporen van Erasmus, die eveneens overtuigd was van het belang van een algemene zachtmoedigheid voor de menselijke beschaving. Vervolgens zullen Ruud Lubbers en Monica den Boer kanttekeningen plaatsen bij het betoog van Pels.

Overhandiging boek: Earth charter in action
De ‘zachte krachten’ kunnen zich verheugen op een toenemende belangstelling. In de zogenaamde Earth Charter (Handvest van de Aarde; een internationale verklaring van wezenlijke principes voor het bouwen aan een rechtvaardige, duurzame en vreedzame mondiale samenleving in de 21ste eeuw) wordt het belang onderstreept van aandachtsgebieden als natuur en ecologie, sociale en economische rechtvaardigheid, versterking van de democratie en het bevorderen van geweldloosheid en vrede. Oud-premier Ruud Lubbers speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van het Earth Charter. Om het belang van de zachte krachten in de multiculturele Rotterdamse samenleving te onderstrepen, biedt Lubbers het recent verschenen boek Earth Charter in Action aan aan loco-burgemeester Wim van Sluis.

Meer informatie volgt in maart a.s.
Download het meest recente persbericht hieronder evenals de toelichting op het debat zelf.

Persbericht en uitnodiging Lof der Zachtheid
Toelichting Lof der Zachtheid