Terug naar programma

De wortels van Europa, het hart van Europa? 2

ma 24 juni 2024
field_543cf68e6c5fdPlan je bezoek Inschrijven nieuwsbrief

Het Studentenpastoraat organiseert in samenwerking met het Bisdom Rotterdam een drietal bijeenkomsten. Deel 2 van deze cyclus heeft als thema : Tolerantie als toverbal door bijzonder hoogleraar Theo de Wit. In de soms heftige discussies over de spanning tussen het eigene en het vreemde is geen woord de laatste tijd zo vaak in de mond genomen als verdraagzaamheid of ‘tolerantie’. 

Wie iets meer afstand neemt ziet een ontwikkeling die ronduit spectaculair is te noemen en die van tolerantie een soort toverbal maakt. De dynamiek van het vreemde en het eigene zal scherp naar voren komen. Terwijl het bij tolerantie vanaf het einde van de zestiende eeuw ging om een marginale categorie (het respect voor de vrijheid van geweten en de minimale verdraagzaamheid jegens afwijkende confessies), wordt het begrip vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw tot politieke sleutelcategorie verheven.

Het wordt de deugd van de ware wereldburger. Immers, zijn we door globalisering en migratie niet allemaal vreemden en buitenlanders geworden? Het begrip ‘vreemdheid’ verliest dan zijn zin. Recentelijk zijn we getuige van een nieuwe ontwikkeling in deze merkwaardige geschiedenis van de tolerantie. Tolerantie wordt een politieke en polemische categorie die niet langer bruggen slaat maar eerder scherpe scheidlijnen trekt tussen een ‘wij’ en een ‘zij’. Dit roept de vraag op hoe de tolerantie kan worden gered, maar leert ons ook een harde les: tolerantie kan niet onze hoogste waarde zijn.

Theo de Wit is bijzonder hoogleraar Vraagstukken geestelijke verzorging in justitiële inrichtingen aan de UvT en universitair docent filosofie aan de Faculteit Katholieke Theologie. Hij was onder meer een van de redacteuren van het boek Ongewenste goden (Amsterdam, 2006), en houdt op 1 oktober zijn oratie over de Secularisatie van het Laatste Oordeel.

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) organiseert jaarlijks een algemeen studieprogramma en is toegankelijk voor iedere student of geïnteresseerde. Na de lezing is er ruimte voor vragen en gesprek onder het genot van een borrel.

donderdag 7 oktober 2010 | 20.00 uur | toegang gratis