Terug naar programma

De regeldictatuur – zijn we doorgeschoten in ons verlangen naar veiligheid?

Thu 19 September 2019Inschrijven nieuwsbrief

In ons voedsel, op straat, online of op de werkvloer: risico’s en gevaren liggen overal op de loer. Wetten, regels en protocollen zijn hoeders van onze veiligheid om risico’s en gevaren aan banden te leggen. Maar tegen welke prijs? Buurtfeesten gaan niet door omdat het brandprotocol niet op orde is, ouders krijgen badeendinspecties van het consultatiebureau en ondernemers worden lamgelegd door werkplekvoorschriften. En toch gebeuren er nog ongelukken. Dat roept de vraag op: zijn we doorgeschoten in ons verlangen naar veiligheid?

Hoogleraar bestuurskunde en succesauteur Paul Frissen houdt een lezing over de brede weigering om tragiek te aanvaarden: “Dat de wereld fundamentele tekortkomingen kent, altijd onaf is, wil er maar niet in.” Moet er een betere balans tussen leefbaarheid en veiligheid komen? Hierover gaan we in gesprek met onder andere Hèlen Heskes (inspecteur bij de IGJ), Pieter van Egmond (voorzitter Ondernemersbelang Rotterdam) en Bert Wijbenga (wethouder en locoburgemeester van Rotterdam). De bijeenkomst sluiten we af met een reflectie van theatermaker Laura van Dolron. Dit debat maakt onderdeel uit van de reeks Hoe (on)veilig is Nederland?’ De uitkomsten van deze debatten worden meegenomen in de innovatie van het toezicht.

Over de reeks ‘Hoe (on)veilig is Nederland?’
Of het nu gaat om ontsnapte tbs’ers, fipronileieren, het Stintongeluk of chroomverf: er gaat een schokgolf door onze samenleving. Ondanks alle voorzorgsmaatregelen die we in Nederland dagelijks treffen blijkt in dit soort gevallen onze gezondheid en veiligheid in het geding. Dat is een pijnlijke confrontatie met de werkelijkheid; hoe kon het gebeuren en hoe hadden we het kunnen voorkomen? Deze vragen zijn lastig te beantwoorden in een steeds complexere samenleving. Wat iedereen onder veiligheid verstaat, wie waarvoor verantwoordelijk is en of risico’s überhaupt zijn uit te sluiten worden daarmee belangrijke onderwerpen van het debat. Hoog tijd dus om met elkaar in gesprek te gaan. In de reeks ‘Hoe (on)veilig is Nederland?’ buigen we ons over de vraag hoe we omgaan met risico en veiligheid in de samenleving. We onderzoeken deze vraag vanuit verschillende invalshoeken met experts en het publiek.

Deze reeks wordt georganiseerd door Bureau &MAES in opdracht van het Bureau Inspectieraad.