Terug naar programma

De Jonge Klimaattop

Sat 21 October 2017Inschrijven nieuwsbrief

In november vindt de internationale klimaattop (COP23) plaats in Bonn, waar de voortgang van het Parijsakkoord wordt besproken. Om de Parijsdoelen in Nederland te behalen is in 2016 de Energieagenda opgesteld. Deze agenda is volgens velen echter nog lang niet ambitieus genoeg. Daarom is het volgens verschillende jongerenorganisaties de hoogste tijd voor een jongerenversie: de klimaatagenda! Om deze agenda te realiseren vindt op zaterdag 21 oktober 2017 De Jonge Klimaattop plaats in Arminius. Tijdens dit inspirerende congres komen jongeren, vertegenwoordigers van jongerenorganisaties en experts samen om hun input te geven voor deze klimaatagenda.

Hoe ziet onze maatschappij er in 2050 uit? Wat is de impact van klimaatverandering op onze manier van wonen en werken of het voedsel dat we eten? En hoe betrekken we jongeren in dit verhaal? Tijdens de Jonge Klimaattop wordt aan de hand van de thema’s wonen, werken, mobiliteit, onderwijs en voeding ingegaan op deze vragen. Welke stappen moeten er gezet worden om een duurzame toekomst te realiseren?

Maar het blijft niet bij praten alleen. Tijdens de Jonge Klimaattop zal een ambitieuze klimaatagenda worden opgesteld, met doelstellingen, actiepunten en concrete ideeën om deze ambities te verwezenlijken. Op die manier wordt dit document dé visie van jongeren in Nederland.

De Klimaatagenda zal door jongerenvertegenwoordigers van de VN worden aangeboden aan belanghebbenden en beslissers tijdens de COP23 in Bonn.

Hou voor sprekers en programma deze website in de gaten. Neem voor vragen en meer informatie gerust contact met: evenementen@jongeklimaatbeweging.nl.

Dit programma wordt georganiseerd door de Jonge Klimaattop i.s.m. Arminius.