Terug naar programma

Crazywise

Fri 11 December 2015Inschrijven nieuwsbrief

Sociologen, psychiaters, psychologen en ervaringsdeskundigen. Zij brengen een aanvullende kijk op psychose zoals deze vandaag de dag wordt gedefinieerd en behandeld. Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar het idee van zin in waanzin, van wijsheid in de gekte.

Decennia van medisch onderzoek naar psychose brachten een medicamenteuze behandeling die bij veel patiënten soelaas brengt. Voor een grote groep van patiënten blijkt deze remedie echter ontoereikend en een kleine minderheid van (ex-)patiënten lijkt erin te slagen stabiele en vervullende levens te leiden, zonder de hulp van medicatie. De psychotische ervaring en de psychiatrische praktijk roepen vragen op waarop de wetenschap het antwoord nog niet kent.

Crazywise biedt een forum aan sprekers uit Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten uit diverse domeinen: van psychiatrie over psychologie en sociologie tot internetactivisme en eigen ervaring. Ze exploreert nieuwe benaderingswijzen en alternatieve behandelingsmethodes en heeft als doel ideeën te leveren voor verder onderzoek en een effectievere praktijk. De conferentie situeert zich niet in de antipsychiatrie, maar biedt een platform voor wie met een open blik en in constructieve dialoog wil zoeken naar bijkomende verklaringen, nuanceringen en oplossingen.

De volgende sprekers hebben reeds hun aanwezigheid bevestigd:

  • Catherine G Lucas – Stichtster van het Spirituele Crisis Netwerk (Verenigd Koninkrijk) en therapeute
  • Prof. Jim van Os – Gerenommeerd sociaal psychiater gespecialiseerd in psychose en therapeut
  • Prof. Marius Romme – Stichter van het Hearing voices network en Intervoice, voormalig therapeut en sociaal psychiater op rust, bekend om zijn uitgebreid en baanbrekend onderzoek naar het horen van stemmen
  • Phil Borges – Documentairemaker die momenteel aan de film Crazywise werkt, over psychose zoals deze ervaren wordt in traditionele samenlevingen en in het westen
  • Dr. Sandra Escher – Sleutelfiguur in de Hearing voices beweging, onderzoekster naar stemmen horen bij kinderen en ervaringsdeskundigheid, trainer en voormalig therapeute
  • Sean Blackwell – Internetactivist, ontwikkelaar van youtube video’s over spirituele crisis, momenteel experimentele genezingsmethoden verkennend
  • Will Hall – Stichter van het Hearing Voices Network in de Verenigde Staten, radiopresentator, therapeut en activist

Dr. Jim van Os wordt onze dagvoorzitter.

Inschrijvingsprijzen: 120 € voor professionelen | 60 € voor andere geïnteresseerden (Wenst u deel te nemen maar heeft u moeilijkheden om dit bedrag te betalen, gelieve een e-mail te sturen naar ruud@zielevonk.nl.)

Dit seminar is een initiatief van ervaringsdeskundigen en professionals binnen de zorg. De naam werd ontleend aan een documentaire van Phil Borges over de benadering van psychoses in diverse traditionele culturen.

English