Terug naar programma

Caf

Fri 21 September 2007Inschrijven nieuwsbrief

Vers versus vers: de popularisering van de (dicht)kunst.
Zaal- en forumdiscussie met diverse dichters naar aanleiding van de benoeming van de Woorddansers als Rotterdamse stadsdichter. Inclusief voordracht, performance en afsluiting door Simon Vinkenoog. Aansluitend Nieuwjaarsreceptie/opening Rotterdamse letteren 2007.

Met de keuze voor de Woorddansers als eerste stadsdichter(s) lijkt de Rotterdamse gemeenteraad een opvallend statement te hebben gemaakt. Zij heeft gekozen voor een jong, toegankelijk en eigentijds geluid en bovendien voor het dynamische gesproken woord. Daarmee rijzen ook vragen, want wie bepaalt de criteria voor een stadsdichter, welke zijn dat en hoe veelzeggend is in dit geval de keuze voor performancedichters die een breed publiek trekken? Moeten dichters toegankelijker worden nu er steeds minder wordt gelezen? Of juist als tegenstem fungeren nu de kunsten meer en meer gepopulariseerd worden? En is popularisering wel zo bedenkelijk als het bij voorbaat lijkt?

Café Blaman is het nieuwe literaire podium in Rotterdam dat in december 2005 gelanceerd werd tijdens het Anna Blaman Festival. Café Blaman wil het Rotterdamse letterenklimaat laten bruisen door het programmeren van debat, performance en prikkelende literaire bijeenkomsten en aandacht voor zowel klassieke als hedendaagse literatuur. Dit initiatief is een samenwerkingsproject van het Rotterdamse Letterenhuis, Arminius en Ram Horna Literaire Producties.

Aanvang: 15.00 uur tot 17.30 uur
Locatie: Café Blaman/Arminius, Museumpark 3, Rotterdam
Entree € 5,00