Terug naar programma

Bucketlist Filosofie – Friedrich Nietzsche met Denker des vaderlands Daan Roovers

Mon 18 November 2019Inschrijven nieuwsbrief

Friedrich Nietzsche is een van de belangrijkste én spannendste filosofen uit de westerse geschiedenis. Als eerste stelde hij dat ‘God dood is’ en hij werd bekend als ‘filosoof met de hamer’ vanwege de scherpzinnigheid waarmee hij de waarheden waarin wij geloven verbrijzelde. Mensen hebben volgens Nietzsche nu eenmaal ‘behoefte aan waarheid’.

Nietzsche had een vooruitziende blik, veel onderwerpen waarover hij sprak zijn nu dagelijkse kost: we moeten tegenwoordig meer dan ooit zélf bepalen wat wij belangrijk vinden in het leven. Daarnaast sprak hij over de teloorgang van de waarheid zoals we die in fake nieuws terugzien. Tot slot waarschuwde hij voor een te grote nadruk op het lijden in het leven. De kunst van het leven is niet alleen je lot te aanvaarden, nee, het is de kunst het zelfs lief te hebben: ‘amor fati’.

Nietzsche-deskundige Paul van Tongeren geeft een inleiding in het denken van Nietzsche en bespreekt de belangrijkste thema’s, die overal in ons leven terugkomen. Daarbij verklaart Merijn Oudenampsen – verrassend genoeg – het succes van GeenStijl aan de hand van Nietzsche. De Denker des Vaderlands Daan Roovers leidt het gesprek tussen hen en de zaal.

Daan Roovers is Denker des Vaderlands en voormalig hoofdredacteur van Filosofie Magazine

– Paul van Tongeren is emeritus hoogleraar Wijsgerige Ethiek aan de Radboud Universiteit van Nijmegen.
– Merijn Oudenampsen is politicoloog en socioloog, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde op De Conservatieve Revolte.

In de serie Bucketlist Filosofie staat elke keer een klassieker uit de filosofie centraal. Bucketlist Filosofie is een succesvolle serie in de Rode Hoed naar een concept van Daan Roovers.