Terug naar programma

Autoriteit met Paul Verhaeghe

Wed 20 April 2016Inschrijven nieuwsbrief

In zijn nieuwste boek Autoriteit onderzoekt de spraakmakende criticus Paul Verhaeghe de rol van autoriteit in de hedendaagse maatschappij. Politiek en religie hebben hun geloofwaardigheid verloren en ouders worstelen met de opvoeding van hun kinderen. Herstelpogingen van de vroegere autoriteit zijn tot mislukken gedoemd en verworden algauw tot pure machtsuitoefening. Verhaeghe zoekt en vindt nieuwe manieren waarop autoriteit vorm krijgt bij individuen en groepen als ouderverenigingen, burgerinitiatieven en aandeelhoudersvergaderingen. De verschuiving is volop bezig in opvoeding en onderwijs, politiek en economie en leidt tot mooie resultaten.

Verhaeghe houdt een korte lezing over zijn boek en hij gaat in debat met het publiek en met de pedagoog Bas Levering en filosoof Gijs van Oenen. Levering publiceerde over onderwijs en opvoeding en van Oenen schreef ‘Nu even niet!’, waarin hij stelt dat het verlies van autoriteit in de samenleving leidt tot onduidelijkheid over normen en waarden en tot een passieve houding. Stand-up filosoof Laura van Dolron schrijft live een grappige ontroerende tekst over de avond die zij na afloop direct ongecensureerd opvoert.

Het Denkcafé is maandelijkse samenwerking van Arminius en SG Erasmus.