Terug naar programma

Armoede uitgesloten

Thu 7 June 2018Inschrijven nieuwsbrief

Tijdens deze jaarlijkse lezing buigt een topwetenschapper van de Erasmus Universiteit zich over een Rotterdams vraagstuk. In deze 16e Rotterdam Lezing staat armoede centraal.

Rotterdam is van oudsher een stad van aankomst en opbouw. De grote sociaaleconomische uitdagingen die hiermee gepaard gaan laten zich steeds vaker vangen onder de noemer ‘armoede’. Een grote groep Rotterdammers heeft hiermee te maken: lage inkomens en hieraan gerelateerde ‘onzichtbare’ vormen van armoede, zoals energie-, zorg- en mobiliteitsarmoede. Deze problematiek is hardnekkig, hangt nauw samen met sociale en fysieke omgeving, en heeft een direct effect op gezondheid en levensverwachting.

Om zulke hardnekkige problematiek te doorbreken pleit Derk Loorbach in Armoede uitgesloten voor een radicale breuk met de dure, bureaucratische en geïnstitutionaliseerde aanpak van armoede, schulden en werkeloosheid. Deze houdt maatschappelijke uitsluiting in stand en heeft de afgelopen jaren geen noemenswaardig positief effect gehad. Loorbach wil inzetten op het reduceren van de onderliggende fysieke en sociaaleconomische veroorzakers van armoede via duurzame mobiliteit, energietransitie in de gebouwde omgeving, een gezonde leefomgeving en gezonde leefstijlen.
Zijn onorthodoxe en concrete oplossingen als gratis energiezuinige koelkasten een antwoord op de groeiende kloof in Rotterdam? Biedt fietsles op Zuid een weg uit de armoede? Helpen lokale voedselcollectieven en meer groen in de wijken zorgkosten te verlagen?

De lezing wordt gevolgd door een eerste reactie van de gemeentelijke ombudsman Mr. Anne Mieke Zwaneveld en een zaaldiscussie. Moderatie: Geert Maarse.

* Derk Loorbach is bijzonder hoogleraar Transitie bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences en directeur DRIFT. De opening van de Rotterdamlezing wordt verzorgd door burgemeester Aboutaleb en collegevoorzitter Kristel Baele. Tevens wordt het thema van het aankomende 21ste lustrum van de Erasmus Universiteit Rotterdam bekend gemaakt.
Deze Rotterdamlezing wordt vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam georganiseerd door Erasmus Magazine, Erasmus School of Social and Behavioral Sciences en Studium Generale en wordt mede mogelijk gemaakt door het Erasmus Trustfonds en 105 jaar EUR – Science meets city.

Gratis entree, reserveren aanbevolen via www.rotterdamlezing.nl of direct via deze link.

Deze avond wordt georganiseerd door de Erasmus Universiteit, Studium Generale, Erasmus Magazine en betrokken faculteiten.